MAKO
נשים
נשים

שתי מסרגות: העלאת עיניים

עד עכשיו עשית עיניים, אבל עכשיו קבלי מושג חדש: העלאה. כי מישהו צריך להלביש את העיניים האלה על המסרגה, וזה לא יהיה אנחנו. מבולבלת? טוב שיש סרטון

שרון יצחקי | mako | פורסם 23/10/08 00:05