MAKO
נשים
נשים

שתי מסרגות: סריגת צד ימין

כשבסריגה מדברים על צד ימין, לא מתכוונים לדעות פוליטיות או ליד החזקה שלך. הכוונה היא לסריגה של החלק החיצוני, הנראה לעין, של הפריט. איך עושים? דוקרים, מלפפים ומושכים

שרון יצחקי | mako | פורסם 23/10/08 00:07