CES
דיבור ישיר
דיבור ישיר

ארומה של גזענות

מנהלי ארומה אוסרים על העובדים לדבר מול הלקוחות בערבית. ברשת טוענים שמדובר בנימוס כלפי לקוחות הרשת, אבל את ההוראה הגזענית הזו לא תצליחו להטביע בקפה

מתי שמואלוף | mako | פורסם 28/03/11 08:00