1. סרסיי לאניסטר

  2. דאינריז טארגאריין

  3. ג'ון סנואו

  4. סאנסה לאניסטר

  5. טיריון לאניסטר