בשבילה גיבורים עפים
הדמויות
  1. אביב דנינו

  2. דותן הימלר פרידמן

  3. דובי אשכנזי

  4. יקיר בנדה בן דוד