מיוחדים
תראו את זה

מסתבר שכל דבר שקרה בחיים קרה כבר בקשת 12

1 null 1