עוד בבית ספר למוסיקה:

"בית ספר למוסיקה" - הקסם חוזר ב- 18.10