עוד ב"בית ספר למוסיקה":

"בית ספר למוסיקה" - הקסם חוזר ב-18.10