MAKO
תכניות קשת
מה קורה

מדד השפיות: שבוע אחרון

מדי שבוע אנו נבדוק מה המצב ההישרדותי של האמהות בזמן החופש הגדול. השבוע האמהות הרגישו שזה הסוף וכיאה לאצנות מרתון, קיבלו פרץ אנרגיה לסוף החופש הגדול

מה קורה | פורסם 25/08/09 19:34