TAMIR
תכניות קשת
מה קורה

מדד השפיות: מתכוננים לבית הספר

מדי שבוע אנו נבדוק מה המצב ההישרדותי של האמהות בזמן החופש הגדול. השבוע האמהות החלו להתכונן לקראת שנת הלימודים. ומדד השפיות? מזל שנשארו עוד עשרה ימים

מה קורה | פורסם 18/08/09 20:15