mako
תכניות קשת
מה קורה

חבל על כל טיפה!

קמפיין "ישראל יבשה" של מועצת המים בשילוב החורף היבש גרמו לחלק מהרשויות המקומיות לפתוח ביוזמות יצירתיות להורדת צריכת המים. אנחנו מזמינים את העיריות להציע פרסים מקוריים לתושבים

mako | פורסם 09/02/09 19:31