mako
תכניות קשת
מה קורה

טיסת הבלהות של ראש הממשלה

רוחות עזות טלטלו אתמול את המסוק שהטיס את ראש הממשלה אולמרט ואת פמלייתו. רק נוסע אחד לקח את החוויה בקלות

mako | פורסם 17/02/09 16:04