CES
תכניות קשת
חי בלילה

בתוך ה"בונקר" של אסי מוש בטגנגה

בחלקו השלישי של תחקיר "חי בלילה", המביא את תיעודו הבלעדי של ישראל חתן מתוך קאסות הפשע של הישראלים בקולומביה, נחשף ה"בונקר" המבוצר של אסי מוש בכפר טגנגה, מעוזו של הישראלי שכמעט והביא לסגירתה של קולומביה בפני מטיילים מישראל. צפו

מערכת תכניות קשת | חי בלילה | פורסם 11/08/18 23:35