אילנה דיין בשטח
אילנה דיין בשטח

צוות עובדה בשטח
צוות עובדה בשטח
אילנה דיין נכנסת לעובי הקורה
אילנה דיין נכנסת לעובי הקורה
צוות עובדה בעקבות פרשת פינטו
צוות עובדה בעקבות פרשת פינטו
הכל מאחורי פרשת הרב פינטו
הכל מאחורי פרשת הרב פינטו

עוד בעובדה:

רגע אחד, עשרים שנה: צוות עובדה סוגר עונה