עובדה

עיתונאי "עובדה" כותבים על הלקחים שלא הופקו מפרשת המכון לרפואה משפטית ומהכרעת הדין במשפט זדורוב