עזרא נאווי מסר בתגובה: לא אני טמנתי פח לאותו אדם, כפי שמצטייר מטענותיכם. למעשה ההפך הוא הנכון. הוא פנה אלי והציג עצמו כסוחר קרקעות. כיוון שהנחתי שהוא נשלח לבנות נגדי עלילה, ולהכפיש את שמי בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, לא נותר לי אלא לדווח על העניין לרשות, לבל אחשב לרוכש קרקעות. לצערי שידור הכתבה הוא חלק מאותו מאמץ לחבל בפעילותי ובפעילות חברי לצד הפלסטינים.

תגובת גיא בוטביה: עזרא נאווי חש שמכינים לו מלכודת וביקש ממני לנסות לברר את פרטיו ומניעיו של מי שפנה אליו כמתווך קרקעות. הדבר לא עלה בידי.

תגובת נאסר נוואג'עה: הכוונות הזדוניות המיוחסות לי בכתבה לא עלו על דעתי מעולם, ולא הייתי מפר את החוק. פניתי לרשות הפלסטינית, שהיא הרשות המוסמכת לחקור חשדות לזיופים ועסקאות מפוקפקות למכירת קרקעות, שחלקן בבעלות משפחתי. עשיתי כך כדין, כאדם פרטי.

תגובת ארגון "בצלם": הכתבה אינה עוסקת כלל בעבודתו של נאסר נוואג'עה ב"בצלם". עם זאת, מכיוון ששמנו שורבב, מתבקש להזכיר את ההקשר: מתנחלים בדרום הר חברון לא בוחלים באמצעים כדי להשתלט, בחסות המדינה, על קרקעות של פלסטינים באזור, בכוונה לנשלם ולגרשם מבתיהם. לעצם העניין, פנייה אל הרשות המוסמכת איננה יכולה להיחשב בשום אופן כ"הסגרה". 

"עובדה", חמישי אחרי ה"אח הגדול"