פרופ' היס וד"ר זייצב סירבו לענות לטענות שהועלו בכתבה. 

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה: תופעה של פברוק ראיות או יצירת ראיות כוזבות במכון לרפואה משפטית אינה מוכרת לפרקליטות. מובן מאליו שאם אכן התרחשה, הדברים חמורים ואין להם כל לגיטימציה. בעניין פרשת זדורוב, הטענה כי המדינה ניסתה "להסתיר" את עמדת ד"ר קוגל מופרכת. בית המשפט קבע כי סוג הסכין בו נרצחה תאיר ראדה אינו משנה וזדורוב הורשע על בסיס ראיות רבות נוספות. הפרקליטות מעולם לא הצהירה שד"ר קוגל חולק על ד"ר מאיה פורמן על יסוד התבטאות שהתבטא בפניה, אלא הביאה את דבריו בראיון טלוויזיה, שעל פניו היה בהם כדי לסתור חלק מחוות דעתה של ד"ר פורמן. הביקורת החריפה שמתחו השופטים על חוות דעתה של ד"ר מאיה פורמן, והשלכותיה על האפשרות להסתמך בעתיד על חוות דעתה כמומחית – הן בלבד עמדו בבסיס רצון המדינה לעכב את כניסתה לתפקיד. העובדה כי המדינה לא התנגדה לעצם מועמדותה של פורמן לתפקיד במכון לרפואה משפטית, חצי שנה אחרי שמסרה את עדותה מטעם זדורוב, מעידה כי טענת הרדיפה מופרכת. 

"עובדה", שני ב-21:00