30 עם
  1. דני קושמרו

  2. אילנה דיין

  3. עמית סגל

  4. יונית לוי

  5. אסי עזר ורותם סלע

  6. אמנון אברמוביץ'

  7. מולי שגב

  8. עידו רוזנבלום