כרטיס טיסה (צילום: אימג'בנק / Thinkstock)
אז לאן לעזאזל הולך הכסף? | צילום: אימג'בנק / Thinkstock
בפרק זמן של פחות משנה, שלוש חברות תעופה שפעלו בישראל, מאלב ההונגרית, ספנאייר הספרדית ועתה אירוסוויט האוקראינית הגישו לבית המשפט בקשה כי יכירו בהן כחדלות פירעון ("אזרח" נכנס למצב של פשיטת רגל "חברה" נכנסת למצב של חדלות פירעון). מה יעשו אותם אלפי נוסעים אשר רכשו במיטב כספם כרטיסי טיסה ועתה אין מי שיכבד את הכרטיסים שבידם? האם סוכנות הנסיעות אחראית? עו"ד אשר רוטבאום עושה קצת סדר בבלגן.

מהי האחריות המשפטית של סוכן הנסיעות במקרה וחברת התעופה נכנסה להליכי חדלות פירעון?

אם יוכח שכל כספיכם הועבר במלאו לחברות התעופה, סוכנות הנסיעות תהא פטורה מאחריות משפטית כלפיכם בשל חדלות פירעון, וזאת משום שבתי המשפט בישראל רואים בסוכנות כמעין "מתווך" בלבד, דהיינו, מעין חוליה שמקשרת בין הנוסע לחברת התעופה הא ותו לא. סוגיה זו נדונה לא פעם בפסיקה, וכל התביעות בנושא זה נדחו על ידי בית המשפט. זאת, למרות רוחם של נוסעים רבים שטענו כי סוכנות הנסיעות ידעה או הייתה צריכה לדעת על מצבה הכלכלי הרעוע של חברת התעופה, ואף על פי כן, המשיכה למכור כרטיסים.

>> בואו להתייעץ בפורום תביעות נזקי תעופה ותיירות בפרקליטיIL

רכשתי כרטיס טיסה בכרטיס אשראי, ונודע לי שהחברה סגרה את משרדיה בארץ. האם החוק מאפשר לעצור התשלומים?

סעיף 10א לחוק כרטיסי חיוב, קובע כי במידה והלקוח הביא לידיעת חברת האשראי בכתב כי ברצונו לבטל את העסקה ולקבל את התמורה בחזרה, וכי חברת התעופה הגישה לבית המשפט בקשה להכיר בה כחדלת פירעון, על חברת האשראי להפסיק להעביר את הכספים לחברת התעופה, אך יחד עם זאת, להמשיך לחייב את הלקוח עד להחלטת בית המשפט. יודגש, כי את הכספים שכבר הועברו לחברת התעופה אין חברת האשראי אמורה להחזיר לכם.

המחוקק מוסיף וקובע כי במידה ובית המשפט נתן צו הקובע כי חברת התעופה חדלת פירעון, במקרה כזה על חברת האשראי להשיב לכם, בהקדם האפשרי (ולא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום מתן הצו) את התשלומים שגבתה בשל אותה עסקה במהלך התקופה שבה הוגשה הבקשה לבית המשפט על ידי חברת התעופה ועד שניתנה ההחלטה בעניין.

כמו כן, לפי החוק במידה וחברת התעופה הפסיקה דרך קבע לספק את שירותיה וברור כי טיסתו של הנוסע לא תצא לפועל, על הלקוח לבטל את העסקה ולהודיע על כך לחברת האשראי על מנת שזו תפסיק את החיובים העתידיים.

רכשתי כרטיסי טיסה בכרטיס אשראי אך הטיסה לא יצאה לפועל, כי החברה לא סיפקה את שירותיה. האם אפשר לעצור התשלומים?

אירוסוויט
טרם התקבלה החלטה בדבר יכולת פירעונה. אירוסוויט
סעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב קובע כי במקרה של אי הספקה של שירות, על הלקוח להודיע לחברת התעופה כי לא סופק לו השירות שהובטח לו ולדרוש בכתב לבטל את העסקה עימה. במקרה זה, על חברת האשראי להפסיק ולחייב את הלקוח. במידה ומדובר בתשלום אחד שכבר הועבר לחברת התעופה טרם הודעת הלקוח, לא יהיה ניתן להחזיר ללקוח את כספו.

לכן, המלצתי היא לכל רכישה עתידית בה סוכם על קבלת שירות או על קבלת מוצר עתידי, לבצע את העסקה באשראי, כך תוכלו לבטח את עצמכם ולהציל חלק מכספיכם במידה ונותן השירותים או הספק נכנס למצב של חדלות פירעון.

רכשתי כרטיסי טיסה והתמורה שולמה בשיק ובמספר תשלומים. הטיסה לא יצאה לפועל - האם אפשר לעצור את התשלומים שטרם נפרעו?

ככל שהשיק טרם נפרע על ידי הבנק אשר אליו נמסר השיק לפירעון, קובע סעיף 75 לפקודת השטרות כי הבנקאי יחדול ממעשה פירעון השיק במידה ונודע לו על פשיטת רגל. לפיכך, ניתן לומר כי ככל שנודע לבנק על חדלות פירעון של החברה – יימנע הבנקאי מפירעון השיק.

לאחרונה, אני נשאל רבות בעניין חדלות פירעון של חברת אירוסוויט. חשוב לי לעדכן את הציבור כי ביום 29.12.12, הגישה אירוסוויט לבית המשפט הכלכלי בקייב בקשה להכריז עליה כחדלת פירעון, אך למיטב ידיעתי טרם התקבלה החלטה בדבר יכולת פירעונה או הכרזתה כחדלת פירעון. אציין, כי ישנה אפשרות תיאורטית להגיש תביעה חוב למפרק שמונה לאירוסוויט במקום מושבו בקייב ולהצטרף לתביעות החוב שהגישו שאר הנושים של החברה, וזאת בהנחה כי בית המשפט יכיר בחברה כחדלת פירעון. אולם, בשל מעמד המשפטי הנחות של הנוסעים שניזקו ביחס "לנושים מובטחים" של החברה (בנקים לדוגמא) לא בטוח כי מהלך כזה יהיה נכון ומשתלם כלכלית.

סייע בהכנת הכתבה: עו"ד אשר רוטבאום, ראש משרד עורכי הדין אשר רוטבאום ושות', המתמחים בתביעות תיירות ותעופה ומנהל פורום תביעות תעופה ותיירות במתחם פרקליטי IL

 >> מנינג'ה ועד קאובוי: פורים חובק עולם