בעקבות שיגורן של עשרות רקטות לשטחי ישראל, לאחר חיסולו של בכיר הג'יהאד האסלאמי הבוקר, הוציא פיקוד העורף הנחיות לפיהן לא יתקיימו לימודים באזורים שבין גוש דן לבאר שבע, וכן תבוטל העבודה במקומות שאינם חיוניים ביישובי הדרום, במרכז ובשפלה. 

על פי ההנחייה, יעבדו היום באזורים אלו, רק במקומות בהם עוסקת העבודה בהצלת חיים (כמו למשל בתי חולים, מרפאות, בתי מרקחת וכדומה). עם זאת עובדים רבים נדרשו להגיע בכל זאת לעבודה וקיבלו מסרים סותרים או לא ברורים ממעסיקיהם, בהם הנחיות להגיע בכל זאת, ואף איומים בהורדת שכר או ניכוי ימי חופש במקרה של אי הגעה.בהמשך היום עודכנה ההנחייה ונמסר מפיקוד העורף כי תתאפשר עבודה באזור המרכז במקומות בהם קיים מרחב מוגן שניתן להגיע אליו תוך זמן ההתגוננות.

מה אומר החוק? עו"ד נטע ברומברג, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד ברנע ג'פה לנדה ושות, עם התשובות לכל השאלות:

האם עובדים באזור גוש דן והמרכז מחוייבים כעת להגיע לעבודה בהתאם לעדכון ההנחייה של פיקוד העורף?

מכיוון שלא הוכרז מצב מיוחד, יש לפעול על פי ההנחיות של פיקודם העורף, לכן במידה ואתם עובדים באיזור גוש דן, על פי ההנחיה המעודכנת יש להגיע לעבודה. כמובן שכל מקרה לגופו, והעובד והמעסיק יכולים להגיע ביניהם להסכמה אחרת (למשל לאפשר לעובד להמשיך את יום העבודה מהבית). אך באופן עקרוני, אם המעסיק מסוגל לספק מרחב מוגן על העובד להגיע לעבודה.

מי יכול להיעדר היום מהעבודה?

בשלב זה, טרם ניתנה הכרזה על מצב מיוחד בעורף כנדרש לפי חוק ההתגוננות האזרחית. לכן, נכון לכרגע, מעסיקים ועובדים צריכים לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף. הנחיות אלה, קובעות כי באזורים מסוימים לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך וכן לא תתקיים עבודה במקומות עבודה שאינם חיוניים. במפעלים המוגדרים חיוניים יש להגיע לעבודה, כסדרה וניתן לחייב עובד לעשות כן.

יכולים להיעדר מהעבודה עובדים שעבודתם נמצאת באיזור שבו ניתנה הנחיית פיקוד העורף לביטול העבודה, ועבודתם אינה נחשבת עבודה חיונית, וכן הורים שצריכים לשמור על ילידיהם (עד גיל 14, או אם מדובר באנשים עם מוגבלות עד גיל 21) עקב ביטול הלימודים. 

האם ההגעה לעבודה היא לשיקול דעתו של המעסיק?

לא, באיזורים בהן הורה פיקוד העורף על ביטול עבודה, הוראות פיקוד העורף הן הקובעות ואינן ניתנות לשיקול דעתו של המעביד, באיזורים אלו אין לדרוש מעובדים להגיע. יוצאי דופן הם עובדים ב"מפעל חיוני", עובדים ביטחוניים, ועוסקים בעבודות מצילות חיים.

הנחיות פיקוד העורף
הנחיות פיקוד העורף

האם ניתן לחייב עובד לעבוד מהבית במקום להגיע למקום העבודה?

ניתן להנחות עובדים לעבוד מרחוק (עבודה מהבית) – וכמובן שעבור עבודה בפועל יש לשלם לעובדים את מלוא שכרם. עובד שבחר לא למלא אחר הנחיות המעסיק בנוגע לעבודה מהבית לא יהיה זכאי לשכרו.

 האם המעסיק חייב לשלם שכר על יום העבודה למרות ההיעדרות?

כל עוד לא ניתנה הכרזה על מצב חירום אין חובת תשלום שכר לעובד שנעדר מעבודתו בשל המצב הבטחוני, אף אם נדרש להישאר ולהשגיח על ילדיו ואינו יכול להגיע לעבודתו כסדרה. בעבר, נחתמו הסכמים קיבוציים הנוגעים לזכאות עובדים לשכר ולפיצוי עבור היעדרות שכזו. הסכמים אלה חלו על חלק מהעובדים במשק וזיכו את העובדים בתשלום עבור ימי ההיעדרות, בדיעבד.

האם מעסיק רשאי לנכות לעובד יום חופש במקרה שלא הגיע לעבודה על פי הנחיות פיקוד העורף?

למרות שאין חובה לשלם לעובד על היעדרותו במצב זה, ניתן להגיע לכדי הסכמה עם העובד בדבר ניכוי יום חופשה בגין יום ההיעדרות. יחד עם זאת, אין להתייחס להיעדרות זו כאל "חופשה כפויה" ואין לנכות משכר העובד את יום החופשה בהיעדר הסכמתו לכך. מומלץ לקבל את הסכמת העובד לניכוי יום חופשה – בכתב.

נטע ברומברג (צילום: נימרוד גליקמן)
עו"ד נטע ברומברג | צילום: נימרוד גליקמן

 האם מעסיק רשאי לפטר עובד בעקבות היעדרות בשל מצב ביטחוני?

בכל מקרה חל איסור על פיטורי עובד שאינו מגיע לעבודתו בשל המצב הבטחוני, בין אם נדרש להשאר בביתו כדי להשגיח על ילדיו ובין אם פיקוד העורף המליץ שלא להגיע למקום העבודה באזור בו הוא מועסק. אף אם מעסיקים שוקלים לפטר עובדים בשל היעדרם מן העבודה בתקופת הסלמה בטחונית, פיטורים אלה כמובן כפופים לשימוע ויש לבחון את טענות העובדים באופן ענייני ובמנותק מהמצב הבטחוני.

מה קורה במקרה שעובד נעדר מהעבודה בשל חשש מהמצב הביטחוני, למרות שאינו מצוי באיזורים בהם תקפה הנחיית פיקוד העורף?

במקרים בהם עובדים אינם מגיעים לעבודה באזורים שבהם לא ניתנו הנחיות מיוחדות על ידי פיקוד העורף – לא ניתן לייחס את ההיעדרות למצב הבטחוני – ויש לבחון את ההיעדרות באופן ענייני, ככל שמדובר בהיעדרות בשל מחלה, חופשה או בהסכמת המעסיק לכך.