מהו הקדיש – אותה תפילה ייחודית בשפה הארמית, שקוראים בכל בית כנסת, בכל תפילה, כל מי שאיבד קרוב משפחה מדרגה ראשונה (או לעילוי נשמת אדם מסוים) או כל שליח ציבור? רובנו מכירים את התפילה, אבל לא ממש יודעים אילו עוצמות טמונות בה. הנה הזדמנות לברר זאת.

מתפללים בכותל (צילום: יוסי זילברמן)
תפילה שמחייבת מניין | צילום: יוסי זילברמן

למה בארמית?

לפני שנשמע מה יש לרב אלי עמר לומר על הקדיש, כדאי לחזור אל מספר אמרות אודות הקדיש וה'אמן' שבא אחריו: "כל העונה אמן יהא שמה רבא בכל כוחו, קורעים לו גזר דין של שבעים שנה" (מסכת שבת קיט). עוד אמרו תוספות במסכת שבת שבשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים אמן יהא שמה רבא בקול רם, מבטלים גזרות קשות. ואפילו יש בו שמץ עבודה זרה – מוחלים לו.

נושא הקדיש מכיל שלל עובדות היסטוריות, הנהגות והלכות: מתי אין לעבור לפני האומר קדיש, זהירות בעניין אמירת הקדיש באופן מדויק, סוגי הקדיש, מתי לכרוע, אמירת קדיש במניין עשרה, דיני עניית אמן, קדיש יתום, קדיש במהלך השנה, על מי אומרים קדיש, כוונה שתועיל לנפטר ועוד ועוד.

"הגמרא במסכת שבת מספרת על אליהו הנביא, שפגש את רבי יהושע בן לוי, ואמר לו שבזכות זה שעם ישראל אומר 'יהא שמה רבה', נעצרות בשמים הרבה מאוד גזירות קשות, מה שמונע את מידת הדין", אומר הרב אלי עמר. "הקדיש מועיל מאוד לנשמת הנפטר, לכן חשוב לקרוא קדיש במשך 11 חודשים, לאחר מכן הפסקה של שבוע - ואז להשלים לשנה שלמה".

מה בקדיש עוזר כל כך לנשמת הנפטר?
"הסיבה לכך היא שברגע שהבן מבקש, למרות הקושי מהניתוק ומהפטירה, שיתגדל שמו של הקב"ה בעולם – זה מעורר סנגוריה מאוד גדולה על הוריו. ואז כמו שהוא מגדל את שם הקב"ה בעולם הזה, מגדלים את הוריו בעולם הבא. מספרים על אנשים שעשו סיאנס לנשמות הוריהם, וההורים ביקשו שיגידו עליהם קדיש. יום למחרת הנשמה כבר לא ירדה לסיאנס, כי היא עלתה למקום גבוה שממנו אי אפשר להוריד כדי לעשות סיאנסים. ממקרים כאלה רואים את ההשפעה המיידית של הקדיש על נשמת הנפטר".

למה הקדיש נאמר דווקא בארמית?
"יש בזה סוד מאוד גדול. זה נעשה כך על מנת שמלאכי השרת, שאינם מבינים את השפה הארמית, לא יקטרגו באמרם לקב"ה 'אילו מצוות יש להם שהתפילה הזו תוריד להם שפע כזה?'. כך, ללא קטרוג, הם יעבירו את הקדיש במלואו".

אז למה לא מתפללים את כל התפילות בארמית?
"ישנן תפילות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, שהן כמובן מיוחדות, אבל בקדיש יש משהו מיוחד יותר שאין בתפילה. למשל, תפילה אפשר להתפלל ביחיד, וקדיש אפשר רק בעשרה. יש כאן מערכת קצת שונה, ולכן תיקנו אותה בארמית, מהסיבה שהזכרתי. בנוסף לקדיש יש גם כמה תפילות מיוחדות שנאמרות בארמית".

למה צריכים לקרוא קדיש בכל תפילה, וכמה פעמים בכל תפילה?
"התפילה מורכבת מארבעה שלבים – עולם העשייה, יצירה, בריאה ואצילות. כל מעבר בין עולם לעולם, מבחינה רוחנית, מלווה בקדיש. כי הקדיש – תפקידו לעבור מעולם לעולם. לכן כל מעבר מלווה בקדיש".

הרב בנימין שמואלי מפרט במדור שאל את הרב באתר הידברות את חשיבות ורעיון הקדיש: "האבל אומר קדיש על פטירת אחד משבעת קרוביו החל משעת הלוויה. שבעת הקרובים הם: אב, אם, אח, אחות, בן, בת ואשתו. על פטירת יתר קרוביו אין חובה לומר קדיש. את הקדיש אומר האבל בכל אחת מהתפילות עד מלאות 11 חודשים מתאריך הפטירה, וכן יש להקפיד לומר ביום הפטירה בכל שנה.

"את ביאור הקדיש לעברית קשה להביא פה מפאת אורכו, אך רצוי לכל אבל לעיין פעם אחת בסידור מבואר, להבין מה אומר. מהות האמירה: כיוון שייעוד האדם ותפקידו להרבות כבוד שמים בעולם, בשעה שנפטר האדם נחסר גילוי השם בעולם, שעד עכשיו נעשה על ידי אותו אדם. לכן מוטל על אחד מקרוביו שהוא כעין ממלא מקומו, להוסיף תפילה זו, שעיקרה בקשה על ריבוי ותוספת כבוד שמים בעולם. בכך גורם האומר להוספה בגילוי השם בבריאה, והדבר עומד לזכות הנפטר, כיוון שעשו זאת למלא מקומו. לכן אמירת הקדיש זהו סיוע גדול לנשמת הנפטר במצבה בעולם הבא".

>> לתשובת השבוע שעבר: מותר לגבר לענוד טבעת נישואין?

>> לכל תשובות השבוע הקודמות
זמני כניסת ויציאת השבת