רוח
רוח

של מי העולם הזה, לעזאזל?

בפרשת בראשית מובאים שני סיפורי בריאה מנוגדים. בראשון העולם נברא רק כדי לשרת את האדם, ואילו בשני אנחנו מצווים לשמור עליו. אז האם העולם שלנו או אנחנו שלו?

דב חנין | ערן ברוך | mako | פורסם 28/09/10 14:06