בפרשת כי תבוא מכתיר אלוהים את עם ישראל להיות לו לעם סגולה ולהופכו לעליון על כל הגויים. הרעיון של "עם סגולה" יכול להיות אחד האתגרים הנשגבים ביותר מבחינה מוסרית: להיות אור לגויים, לנסות ליצור חברה מוסרית וצודקת, חברה שוויונית וסובלנית, חברה שכל אזרחיה ערבים זה לזה, חברה שרואה לעצמה ייעוד להיות אות ומופת לעמי העולם.

אבל אותו רעיון ממש עשוי גם להשיג מטרה הפוכה - להפוך אותנו במהרה לעם מתנשא ויהיר, עם גזען ושונא זרים, עם שמקדש את ההיבדלות ורואה בעצמו עם סגולה ללא כל קשר לרף המוסרי לפיו הוא נוהג.

פרשת כי תבוא מייצרת עבורנו אתגר רציני וקשה. היכולת לחיות מתוך תודעת ייחוד וייעוד תוך שאיפה מתמדת להשתפרות, יחד עם מידה רבה של צניעות ותודעת שוויון. זוהי העבודה הפנימית הנדרשת לאורך כל ימות השנה, ובפרט בימי חודש אלול שאנו בעיצומם.

ד"ר נח חיות, מנהל מרכז יעקב הרצוג וטל שקד, סמנכ"ל בינה השייכים לרשת בתי המדרש בישראל.

>> ללימוד נוסף בפרשה
לפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא: היית אוהב אותה גם אם הייתה מכוערת?
לכל פרשות השבוע