חודש טבת הוא העשירי בשנה העברית, ומזלו הוא גדי. היינו עשויים לחשוב שמדובר במזל טוב, כי "גד" פירושו מזל. אבל במציאות, בני מזל גדי אינם סומכים על המזל אלא על עבודה קשה. רבים מהם פסימיים, חרדתיים ורציניים עד כדי דיכאון, שעלול להגיע אצלם לרמה קלינית.

נועם טור (צילום: עודד קרני)
יכול ליהנות מהחיים באמת ובתמים | צילום: עודד קרני

רמז לבעיה ניתן למצוא בסיפורו של שבט גד, שהרי לפי חכמת הקבלה יש קשר הדוק בין שנים עשר המזלות לבין שנים עשר השבטים. לפי ספר בראשית, כשנולד גד לאה קראה "בא גד" - בא המזל (כי נולד בן נוסף ליעקב). אלא שבתורה נשמטה האות א' וכתוב "וַתֹּאמֶר לֵאָה, בגד; וַתִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ, גָּד". כשהאות א' (אור) נופלת משמעו שהאור היה והלך. זו למעשה הבעיה של מזל גדי - כל חייו הוא מחפש אחר אותה א' שנפלה.

בני מזל גדי תמיד חשים חוסר ומחפשים אחר האור. הם חושבים שהיה להם מזל אך הם איבדו אותו, ולכן תמיד חוששים שהמזל יבגוד בהם. לפיכך, הם לא מסתמכים על המזל אלא מאמינים בעבודה קשה, ומכאן גם חריצותם.

מזל גדי הוא הראשון בחודשי החורף. כאמור במאמרים קודמים, ארבע העונות מסמלות את ארבע אותיות שם יהו"ה. את החורף, שהוא העונה האחרונה, מסמלת האות האחרונה, שעומדת כנגד עולם החומר והרעב שלנו לקבל מן העולם שסביבנו. מכאן הרעב של מזלות החורף - הגדי רעב בעיקר לחומר, הדלי לתקשורת וידע, והדגים לחום ורגש.

מזל גדי שייך ליסוד האדמה, והוא גם חלק מהחורף שהוא עונת האדמה, אפשר להבין את היובש של בני המזל – רציניים, מסודרים ופרקטיים מאוד. לכן נוכל למצוא גדיים רבים במקצועות רציניים כמו חשבונאות ומינהל.

אומרים על הגדיים שהם נולדים "זקנים", שהם מאוד רציניים ומחושבים, ולא בכדי. בני המזל עוברים משברים כבר בגיל צעיר, ולכן הם גדלים להיות אנשים חזקים, קשים ותכליתיים, ושכיחה אצלם התחושה שילדותם נעשקה מהם.

עושים רוח

על פי חכמת הקבלה, האנרגיה הרוחנית של כל חודש מושפעת על ידי הכוחות המיוצגים על ידי שתי אותיות עבריות - האחת שולטת בכוכב השולט באותו חודש והאחרת שולטת במזל האסטרולוגי. בחודש טבת שולטות האות ע' (השולטת במזל גדי) והאות ב' (השולטת בכוכב שבתאי, הכוכב השולט במזל גדי).

מדרש ידוע הוא שכשרצה הבורא לברוא את העולם, באו לפניו האותיות וכל אחת הפצירה בו לברוא בעזרתה את העולם. האות ב' נבחרה שכן היא אות של ברכה. אם נסתכל על המבנה של האות, נוכל להבחין כי יש לה קו תחתון שמסמל את הארץ, קו עליון שמסמל את השמים וקו אמצעי שמחבר בין השמים והארץ - וזהו כוח הברכה. האות גם פונה לכיוון קדימה וסגורה מאחור, ללמדנו שאם אנו חפצים בברכה עלינו להביט תמיד לפנים. ואם כך, מדוע אמרנו קודם לכן שבני המזל הם חסרי מזל ורק מסתמכים על העבודה הקשה שלהם?

כוכב שבתאי מסמל את הכח שמציב בפנינו מראה ושואל "מה הפחד הזה שבגללו אנו נאחזים בחוזקה רבה בחומר?". הוא זה שמזכיר לנו מה באמת חשוב. וכאשר אנו חושבים שהחומר שצברנו בעולם הזה הוא הקובע הצלחה או כשלון, הוא לוקח את הכל באחת, על מנת שנבין כי בסופו של דבר האושר, המילוי, הסיפוק והביטחון האמיתיים לא יכולים להילקח מעימנו. כוכב שבתאי, "המורה הגדול", מלמד שהכישורים המנטאליים והרוחניים שרכשנו לעצמנו הם הנכסים האמיתיים שלנו, ורק הם יכולים לתת לנו תחושה אמיתית של אושר ובטחון.

כוכב שבתאי (צילום: istockphoto)
הכוכב שמזכיר מה באמת חשוב | צילום: istockphoto

כוכב שבתאי מלמד את בני המזל כבר מינקות, ובדרך הקשה, שרוחניות, חכמת חיים, טוב לב ונתינה הם הדברים האמיתיים היחידים. לכן גם נאמר על בני מזל גדי שככל שהם מתבגרים הם נהיים צעירים יותר, שכן בבגרותם הם כבר למדו את סוד החיים, דבר המאפשר להם ליהנות מהם באמת ובתמים.

כאשר בן מזל גדי מבין כי העושר הגדול ביותר הוא חכמת חיים, עושר רוחני, חמלה ונתינה, הוא מפנה את החריצות, האדיקות, המחושבות והשאפתנות האופייניים לו לכיוון הזה. ואז, אף אחד לא יכול לעצור אותו.

כאמור, האות השלטת במזל גדי היא האות ע' וביחד עם ה-ב' של שבתאי קיבלנו ע"ב, המסמלים את ספירת חכמה ואת העוצמה שלה "כולם בחכמה עשית" (זוהי הספירה שממנה זורמים לכל העולמות השפע והברכה). בני מזל גדי הם בעלי יכולת להחזיק את העוצמה הזו, לרצות ולעבוד עבורה ולשמור עליה. על כן, לבני מזל גדי יש את הסיכוי הגבוה ביותר להיות עשירים ברוחניות, בשמחה ובוודאות אמיתית.

בהיכנס חודש טבת, כולנו מושפעים ממזל גדי וזו הזדמנות עבורנו ללמוד לראות את החיים שלנו כפרויקט של עבודה רוחנית. זה הזמן לעשות רשימה של כל הנכסים הרוחניים שצברנו, כדי שנדע מה אנחנו רוצים להשיג בחיים ומה הוא המאזן להיום.

>> לשיעור הקודם: האם בני מזל קשת הם חסרי אחריות?
לכל שיעורי הקבלה
לאוניברסיטה של חיים קבלה