מצדיעים לפצועי צה"ל
  1. מנלה אנדלאו

  2. דנה אופיר

  3. לואי מרעי

  4. נעמה יהל

  5. אוהד רויסבלט

  6. דנה פנחסוב