צבא וביטחון
שיריון

חטיבה 7, חטיבה 188, חטיבה 401, פלס"ר שריון ועוד: כך המידע על יחידות השריון של צה"ל

1 null 1