בימים אלו, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל באמצעות מחלקת שיווק והעתקת מחנות ותשתיות שבחטיבת הלוגיסטיקה, מקים מתקן ייעודי לטובת מפקדת "אלה" בצריפין. המפקדה מבוססת על חוקרים וחוקרות אפידמיולוגים, שתפקידם לקטוע את שרשראות ההדבקה עבור פיקוד העורף ומפקדת "אלון".

הפרויקט נבנה בזמן שיא של פחות מחודש באמצעות מרחב הבינוי המטכ"לי, קבלנים אזרחיים, יחידת הצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) המטכ"לית ולוגיסטיקה פיקוד העורף.

באגף הלוגיסטיקה מציינים כי נכון לעכשיו, המפקדה ערוכה לאכלס 350 חוקרים וחוקרות אפידמיולוגיים לסיוע במאמץ לקטיעת שרשרת ההדבקה - ובהמשך אפילו יותר.

המתחם שהוקם (צילום: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה)
הוקם אוהל לבן כחדר אוכל שיעבוד עם הפרדה לקפסולות | צילום: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

המתקן עוצב ככפר נופש בצבעי לבן, מכיל שני מרכזים מבצעיים מתוקשבים הכוללים עמדות מחשב, משרדים, חדרי דיונים, חדר אוכל על בסיס אוהל לבן, אודיטוריום ובהמשך גם מועדון לרווחת המשרתים.

רמ"ח שוה"ם ותשתיות, אלוף משנה מיקי בן חמו, הרחיב בנושא וסיפר:

"אנו מקימים מתקן במחנה צריפין על בסיס תשתיות שפונו בהליך מהיר. הפרויקט כולל הקמת שני מתקני שליטה ובקרה בו יבצעו החוקרים והחוקרות את החקירות האפידמיולוגיות בעמדות מחשוב ותקשורת, יחד עם הפרדה ומיגון לכל עמדה".

המתחם שהוקם (צילום: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה)
עמדות מחשב שישמשו את החוקרים האפידמיולוגים | צילום: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

בנוסף, ציין אל"ם בן חמו כי שופצו והוסבו מבנים לטובת מגורי החיילים והסגל במתקן, הוקם אוהל לבן כחדר אוכל שיעבוד עם הפרדה לקפסולות, ותוגברו עמדות שירותים ומקלחות. לאור העובדה שהמתקן מבוסס על צריפים מתקופת המנדט הבריטי, בוצעו עבודות פיתוח, תיקון ליקויי בטיחות וכיבוי אש.

"אנו חדורי שליחות ונמשיך לייצר פתרונות ומענה כחלק מהמאמץ הלאומי והמטכ"לי להבסת הנגיף ולשימור הרציפות התפקודית של צה"ל", סיכם אל"ם בן חמו.

המתחם שהוקם (צילום: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה)
צריפים ישנים מקבלים חיים חדשים | צילום: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה