פזם

צבאות זרים

תקריות חריגות, עדכונים וניתוחים מקצועיים על יחידות העילית של המעצמות וההתחמשות של צבאות מדינות ערב והמזרח התיכון