פזם
מבצע עופרת יצוקה

מהלך המבצע, הקרבות הגדולים, הגיבורים, הנופלים. כל המידע וכל התמונות על מבצע עופרת יצוקה