כארבעה חודשים לאחר שבית המשפט העליון בארצות הברית קבע שנישואים חד מיניים חוקיים בכל המדינה, ולאחר שפקע האולטימטום שהציבה האגודה למען הלהט"ב בישראל לכנסת לאפשר נישואים כאלה, הגישה האגודה עתירה לבג"ץ בדרישה להוציא צו על תנאי שיאפשר נישואים חד מיניים בישראל.

בעתירה, שהוגשה ביום חמישי האחרון, טוענת האגודה באמצעות באי כוחה, עו"ד אוהד רוזן ועו"ד חגי קלעי, כי האפליה כנגד הקהילה הגאה בתחום הנישואים איננה חוקתית, ואם בית הדין הרבני לא מכיר בנישואים, יש לבג"ץ. הסמכות לאשר נישואים כאלה בבתי המשפט האזרחיים.

"הזכות לנישואים היא זכות יסוד השמורה לכל אחד ואחת, והאפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית היא אסורה וחייבת להיפסק", אומר עודד פריד, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב בישראל, "המציאות שאנחנו חיים בה היא אבסורדית; מחד, בתי הדין הרבניים לא מכירים בנישואים חד מיניים, ומאידך, הם מסרבים לוותר על סמכותם הבלעדית בחוק להכיר בהם. הגיע הזמן שחברי וחברות קהילת הלהט"ב יהיו אזרחים שווי זכויות. אנחנו תובעים מהמדינה את הזכות היסודית והבסיסית לממש את אהבתנו זה לזה או זו לזו, ודורשים לאפשר רישום נישואים חד מיניים בישראל".

"הכרה בנישואים גאים בישראל היא צעד נוסף לשוויון", מוסיפים חן אריאלי ואימרי קלמן, יושבי ראש שותפים של האגודה למען הלהט"ב, "הזכות למשפחה היא זכות יסוד והמאבק עליה מצורף לשורת מאבקים שאנחנו מנהלים כקהילה. ההיסטוריה של מאבקים להט"בים בישראל מלמדת אותנו שתמיד יש סיכוי ועלינו להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לקדם שוויון זכויות, העתירה הזו היא פריצת דרך שתשפיע רבות על המאבק לנישואים אזרחיים בישראל".

ללכת בעקבות החלטת בית המשפט האמריקאי

העתירה הוגשה, כאמור, לאחר שהאגודה למען הלהט"ב פנתה אל חברי הכנסת והציבה בפניהם אולטימטום להסדרת החקיקה בנושא, בטענה כי שלילת יכולתם של זוגות בני ובנות אותו המין להינשא בישראל מהווה אפליה פסולה האסורה על פי דין ופוגעת בזכויות יסוד מוגנות של הפרט.

אין תמונה
מגישי העתירה
"כבר בפרשת רודניצקי בשנת 1970, קבע בית המשפט העליון שכשבית הדין הרבני מסרב לאפשר נישואים של כהן וגרושה, מהטעם שאין לו הסמכות לדון בכך, בית המשפט העליון ייתן צו המורה למדינה לבצע את הרישום של הזוג כנשואים", מסבירים עורכי הדין קלעי ורוזן, "בעת האחרונה התעוררה בבתי המשפט לענייני משפחה שאלת סמכותם להתיר נישואין של שני בני זוג יהודים בני אותו המין. ובתי המשפט לענייני משפחה קבעו, פעם אחר פעם, כי נתונה להם הסמכות להתיר את הנישואין הגם ששני בני הזוג הם יהודים, שכן בית הדין הרבני עצמו קבע כי אין לו כל סמכות לדון בענייני גירושין של בני זוג בני אותו המין. קביעות אלה, צריכות לחול גם לעניין נישואי להט"ב. המצב המשפטי בו בתי הדין הרבניים אינם מכירים בסמכותם להשיא בני זוג מאותו מין, ואין כל ערכאה אחרת שעושה כן, יוצר עוול ועיוות דין נוראי, ופגיעה חמורה בזכויות הפרט, אותה אנו עותרים לתקן".

לחילופין, טוענת האגודה בעתירתה, כי יש להורות לבתי הדין הרבניים להעביר הליך לרישום נישואין המוגש להם לערכאה משפטית אחרת, ובכך להקנות לבית המשפט את הסמכות לדון בהליך גם אם לא הייתה לו הסמכות בנושא מלכתחילה. בכך למעשה יתאפשר רישום נישואים חד מיניים בישראל שלא באמצעות בתי הדין הרבניים. זאת ועוד, אם גם הצעה זו לא תתקבל על ידי שופטי בית המשפט העליון, האגודה מבקשת להכריז על ביטול סעיף 1 בחוק בתי דין רבניים הקובע כי עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים, או לכל הפחות לקבל סעד הצהרתי הקובע כי סעיף זה פוגע פגיעה בלתי מידתית בזכויות חוקתיות מוגנות.

לאחר שהעתירה לא נדחתה על הסף על ידי בג"ץ, היא נכנסת כעת לשלב הדיונים, במסגרתם יבקש בית המשפט להתעמק בנושא על מנת להגיע להכרעה. בסיום שלב זה רשאי בית המשפט העליון להחליט האם לקבל את העתירה או לדחותה, או לחילופין להציע פתרון משלו למצב. במקביל רשאי בית המשפט לדרוש מהכנסת לדון בנושא ולהסדיר את הנושא בחוק, כפי שעשה לפני תשע שנים, אז קרא נשיא בית המשפט דאז השופט אהרון ברק לכנסת לתת את הדעת על שאלת חוקיות נישואים חד מיניים בישראל.

באגודה למען הלהט"ב ובקהילה הגאה תולים תקוות בבית המשפט העליון, ומקווים כי ילך בדרכו של בית המשפט האמריקאי, שקבע  קבע בחודש יוני השנה בפסיקה תקדימית והיסטורית כי זכותם של להט"בים להינשא היא זכות חוקתית מוגנת, ובכך תצטרף ישראל לשורת מדינות מערביות ומתקדמות שהכירו בזכותם של זוגות חד מיניים להינשא, בהן; ארה"ב, אנגליה, קנדה, בלגיה, ספרד, פורטוגל, ארגנטינה, צרפת ועוד.