בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בארה"ב בנוגע לנישואים גאים, פנתה האגודה למען הלהט"ב בישראל במכתב דחוף לגורמים בכנסת ישראל, בדרישה לפעול לאלתר וללא כל דיחוי, תוך 45 יום, לגיבוש הצעת חוק לתיקון החקיקה בישראל המונעת שוויון בנישואים.

במכתב, שנשלח ליו"ר הכנסת, ליועץ המשפטי לכנסת, למנכ"לית משרד המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה, מאיימת האגודה למען הלהט"ב בישראל בפנייה לבית המשפט העליון, בטענה כי שלילת יכולתם של זוגות בני ובנות אותו המין להינשא בישראל מהווה אפליה פסולה האסורה על פי דין ופוגעת בזכויות יסוד מוגנות של הפרט. 

"לאורך השנים האחרונות פסק בית המשפט העליון כי הזכות להקים משפחה וכי הזכות להינשא, שתיהן זכויות יסוד מוגנות של הפרט, הנגזרות מהזכות לכבוד שהינה זכות בעלת מעמד חוקתי", נכתב בפניית האגודה למען הלהט"ב, "שלילת האפשרות להינשא מאוכלוסייה שלמה, לבחירי ולבחירות ליבם, כמוה כפגיעה אנושה, יסודית, ובוודאי שבלתי מידתית ובלתי הוגנת, בזכויות יסוד מוגנות שלהם, בהן אין לפגוע".

"למרות השינויים האדירים שעברה קהילת הלהט"ב בארץ ובעולם, בעשור האחרון שום דבר לא התקדם בשאלת השוויון בנישואים בישראל", אמר מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב עודד פריד, "הזכות לשוויון היא זכות חוקתית וניצבת ראשונה במדרג הזכויות, ואנחנו נמשיך להיאבק עד קבלת שוויון זכויות מלא לקהילת הלהט"ב גם בנישואים". 

בית המשפט העליון בוושינגטון אישור נישואים גאים (צילום: Mark Wilson, GettyImages IL)
בקרוב בישראל? | צילום: Mark Wilson, GettyImages IL

במכתב, שנוסח בשיתוף עם עורכי הדין חגי קלעי ואוהד רוזן, המייצגים את אגודת הלהט"ב, מובאים סעיפי החוק הרלוונטיים לבקשה, וכן פסקי דין של בית המשפט העליון התומכים בה.

לדברי עורכי הדין חגי קלעי ואוהד רוזן המצב בישראל, בו זוגות להט"בים, כמו גם זוגות מעורבים, יוצאי ברית המועצות, ורבים נוספים, נאלצים לנדוד אל מעבר לים כדי להתחתן, הוא בלתי מתקבל על הדעת. "מדובר באפליה פסולה ואסורה של ציבור שלם על רקע נטייתו המינית, ובפגיעה אנושה בזכויות יסוד מוגנות. הפסיקה האחרונה בארצות הברית, המצטרפת לגל של מדינות מערביות נוספות המכירות בנישואים של בני זוג בני אותו המין, רק ממחישה את העיוות השורר היום בישראל, ואת הפיכתם של זכויות הלהט"בים, למרמס"

האגודה קצבה 45 יום להנחת הצעת חוק לתיקון החקיקה, והודיעה כי ככל שפנייתה לא תיעתר, היא תפנה לערכאות המשפטיות.

"נוכח ההתפתחויות ברחבי העולם, שהגיעו לשיאן עם פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליון בארה"ב כפי שתוארה לעיל, נוכח מגמת בית המשפט העליון בשנים האחרונות להכיר בזכות למשפחה ובזכות לנישואין כזכויות יסוד מוגנות, וכן נוכח האפלייה הקשה וארוכת השנים שחווה הקהילה הלהט"בית, נבקש את מנכ"ל משרד המשפטים לפעול לאלתר וללא כל דיחוי, לגיבוש הצעת חוק לתיקון החקיקה המסמיכה בנוגע לכל הערכאות הדתיות, ונבקשכם לפעול לתיקון החקיקה בהתאם. נבקש לציין, כי ככל שפניית מרשתנו לא תיעתר, בכוונתה למצות את כל האפשרויות העומדות לה על פי כל דין, למיצוי זכויותיה, ולהגנה על זכויות הלהט"בים, שנעשו למרמס".

תשע שנים ללא התייחסות מצד הכנסת לנושא

כנסת ישראל פעלה באופן שיטתי לעיגון איסור האפליה על רקע נטייה מינית וכבר בשנת 1992 קבעה את איסור האפליה על רקע נטייה מינית בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בהמשך עוגן איסור האפליה על רקע נטייה מינית גם בהקשר של אפליה באספקת מוצר או שירות ציבורי, בהקשר של טיפול רפואי, זכויות תלמידים ועוד. למרות כל אלה, זוגות בני ובנות אותו המין בישראל, המעוניינים לקשור את עתידם זה עם זה, נאלצים להסתפק במעמד של ידועים בציבור - מעמד "נחות" ממעמד של זוג נשוי, הן בהיבט הסימבולי-הכרתי, הן בהיבט הקושי בהוכחתו בעת הצורך, והן בהיבט הזכויות המועטות והחלקיות שהוא מעניק לעומת זכויות המוענקות לזוג נשוי.

תשע שנים חלפו מאז פסק בית המשפט העליון על רישום זוגות להט"בים שנישאו בחו"ל כנשואים במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות בישראל. במסגרת ההחלטה כתב השופט ברק כי על הכנסת לתת את הדעת בשאלת נישואים בין בני אותו המין, אך מלבד הצעות חוק שעלו ונפלו, לא התקיים דיון רציני בנושא בבית המחוקקים.

אתמול בוצע ניסיון של ח"כ מיכל רוזין (מרצ) להעלות את הנושא במליאת הכנסת, כאשר ביקשה לקיים דיון דחוף בהסדרת "נישואים לכל" בישראל בעקבות הפסיקה בארה"ב, אך הבקשה הורדה מסדר היום. סימן נוסף לכך שככל הנראה גם בנושא הנישואים הגאים, כמו נושאים להט"בים רבים, הפתרון יגיע ככל הנראה מבית המשפט ולא מבית המחוקקים.

במקביל הודיעה סיעת 'יש עתיד כי ביום ראשון הקרוב תגיש את הצעת חוק ברית הזוגיות לוועדת שרים לחקיקה.

"אנחנו חייבים לאפשר חלופה אזרחית לכל אותם זוגות המעדיפים שלא לעבור דרך הרבנות", אמרה ח"כ עליזה לביא, המובילה את הצעת החוק מטעם הסיעה, "הצעת החוק עליה עמלנו יש בה כדי לתת מענה בישראל 2015. אני מאמינה שהמסלול של ברית הזוגיות גם יעשה צדק אזרחי וגם יביא לכך שיותר אנשים ירצו להתחתן במערכת הדתית כיוון שזו תהיה חייבת לייעל את עצמה ותתנהל כפי שהייתה צריכה".