NEXTER
NEXTER

ממים: הרשת לא שוכחת את החיים עצמם

תגובתו של ראש הממשלה לדוח המבקר בנושא משבר הדיור אמנם נעלמה מהרשת, אך הגולשים עדיין לא נרגעים: "אני יודע שהבטחתי לשטוף כלים ולנגב אבק מאמי, אבל אני לרגע לא שוכח את החיים עצמם"

ויטה קיירס | NEXTER | פורסם 26/02/15 09:40