NEXTER
NEXTER

התנועה לזכויות דיגיטליות: משרד הפנים לא תיקן את פרסומי המאגר

התנועה לזכויות דיגיטליות עתרה לבג"ץ בטענה כי משרד הפנים מבזה את החלטת בית המשפט בכך שלא הוסיף לפרסומות הבהרות כי מדובר כרגע במאגר התנדבותי בלבד

ניב ליליאן | NEXTER | פורסם 24/03/14 14:21