"מעריב" מעמיד למכירה את הבית הדפוס לוין אפשטיין והקרקע שלו ויחל להדפיס באחד מבתי הדפוס של העיתונים האחרים. בהדרגה, יקטן העיתון היומי ויופיע בעיקר בגרסת הדיגיטל. יחד עם זאת, עיתון סוף השבוע של מעריב יורחב וימשיך לצאת בגרסת דפוס. כך נודע ל"גלובס".

אין תמונה
מוסף סוף השבוע יורחב

לפני שבועיים פורסם בגלובס כי קבוצת "מעריב" החליטה להוריד באופן דרמטי את היקף הפעילות שלה בבית הדפוס שלה - לוין אפשטיין. ל"גלובס" נודע כי בבית הדפוס, שמתמקד בעיקר בהדפסת דפי כרומו, הוחלט לא לקבל יותר עבודות חיצוניות נוספות על אלה שהוא כבר מדפיס היום. בדיקה של "גלובס" העלתה כי הסיבה לכך היא התייעלות לקראת מכירה אפשרית של המתקן.

היום דיווח מעריב לבורסה כי "דירקטוריון החברה הנחה אתמול את הנהלת החברה לערוך בחינה מקיפה להכנת תוכנית עסקית, שבבסיסה בחינת שיתופי פעולה וסינרגיות עם עיתונים אחרים (בכפוף לאישור הרשות להגבלים עסקיים) ופיתוח וחיזוק מהותי של מהדורה דיגיטלית של העיתון תוך צמצום היקפי הפעילות המודפסת".

כמו כן, דיווחה החברה כי היא ממשיכה לנקוט בצעדי התייעלות, הכוללים, בין היתר, צמצום משמעותי בכוח האדם ביחידות שונות בחברה, וכן "הפסקת פעילות הדפוס המסחרית (דפוס שטוח), שאינה קשורה לפעילות העיתון היומי, המבוצעת על ידי החברה הבת א. לוין אפשטיין בע"מ", עליה פורסם ב"גלובס" לפני שבועיים. דסק"ש עלולה לספוג הפסדים חד פעמיים בעקבות תוכנית ההתייעלות.

כמו כן, דיווחה החברה כי הדירקטוריון הנחה את ההנהלה לבחון העמדה למכירה של הקרקע עליו עומד בית הדפוס. הדירקטוריון אישר משיכת 15 מיליון שקל מעבר לסך של 10 מיליון שקל שכבר משכה החברה בינתיים מתוך הלוואה של 25 מיליון שקל מחברת השקעות דיסקונט, בעלת השליטה בחברה.

יש לציין, כי ביום רביעי ייפגשו מעריב וארגון העיתונאים בבית הדין לעבודה לדיון בצו מניעהלפיטורים של עשרות עובדי העיתון עד למו"מ בין הוועד של עובדי העיתון שהתאגדו לאחרונהבמסגרת ההסתדרות לבין הנהלת העיתון.