stingTV
החדשות
החדשות

סוריה - יומן מלחמה: גם סמל השלום - היונים - נופלות קורבן

גם היונה, המסמלת את השלום, הפכה לקורבן סמלי במלחמת האזרחים העקובה מדם של סוריה. באחת מההפצצות בחלב הציגו האזרחים יונים שנהרגו במתקפה אווירית לאחר שקיננו במבנה שנפגע. גם היונים, לצד הילדים, אינן חסינות למלחמה

סמרטאייר