מהפכה בלוב

המורדים הצליחו להרוג את דקאפי ולהשלים המהפכה

4 3 2 1