מצב הים מזג אוויר (צילום: החדשות 2)
מדד הים | צילום: החדשות 2

 

מזג אוויר - טמפרטורות מרכז (צילום: החדשות 2)
טמפרטורות מרכז | צילום: החדשות 2

 

מזג אוויר - טמפרטורות צפון (צילום: החדשות 2)
טמפרטורות צפון | צילום: החדשות 2

 

מזג אוויר - טמפרטורות דרום (צילום: החדשות 2)
טמפרטורות דרום | צילום: החדשות 2

 

מזג אוויר - מפת קרינה אולטרה סגולית (צילום: החדשות 2)
מפת ה-UV | צילום: החדשות 2

 

מזג אוויר - תשקיף שבועי (צילום: החדשות 2)
התשקיף לימים הקרובים | צילום: החדשות 2