תשקיף

תשקיף סוף השבוע (תמונת AVI: חדשות)
תשקיף | תמונת AVI: חדשות

טמפרטורה צפון

טמפרטורות צפון (תמונת AVI: חדשות)
טמפרטורה צפון | תמונת AVI: חדשות

טמפרטורה מרכז

טמפרטורות מרכז (תמונת AVI: חדשות)
טמפרטורה מרכז | תמונת AVI: חדשות

טמפרטורה דרום

טמפרטורות דרום (תמונת AVI: חדשות)
טמפרטורה דרום | תמונת AVI: חדשות

מדד UV

מדד היו וי (תמונת AVI: חדשות)
מדד UV | תמונת AVI: חדשות

מדד הים

מצב הים (תמונת AVI: חדשות)
מדד הים | תמונת AVI: חדשות