26399
טמפרטורה מרכז | צילום:
26395
טמפרטורה צפון | צילום:
26403
טמפרטורה דרום | צילום:
26415
מדד הים | צילום:
26411
מפת ה-UV | צילום:
26407
התשקיף | צילום: