אם אין אין אין חגיגה, בלי בלי בלי עוגה - הרי שגם אין תחילת שנה, בלי דרישת תשלום ארנונה. ואלוהים יודע שתמיד נעדיף את העוגה אבל לפעמים החיים הם לא חגיגה. תשלום ארנונה תמיד נראה לנו גבוה יותר משנה לשנה, מיותר ולא ברור והבלבול סביב התשלום הזה הולך וגובר. אבל מבולבלים ככל שתהיו, עדיין תידרשו לשלם אותו, בים אם "במכה" אחת או בכמה פעימות. אז מוטב שנבין אחת ולתמיד על מה אנחנו משלמים, למה וכיצד ניתן בכל זאת להוזיל את הסכום השנתי.

"כולנו נדרשים לשלם ארנונה, מעטים מאיתנו יודעים על מה בדיוק אנחנו משלמים: אילו שיטות מדידה יש; מי זכאי להנחה; מהו אישור חריג; האם נכס ריק פטור מתשלום וכיצד מגישים השגה על התשלום", אומר עו"ד מוטי איצקוביץ, עוסק במיסוי מוניציפלי ושותף מייסד במשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI). הנה כמה מהשאלות הבולטות שמקבלות תשובות. 

מהי הארנונה הכללית?

"בהגדרה, הארנונה הינה מס שנתי המוטל בתחילת שנת המס. בהיותה מס, הארנונה לא נועדה לממן שירות ספציפי, אלא נועדה לממן סל שירותים רחב אותו נותנת הרשות המקומית, וכן לצורכי מימון פעילותה. לכן, גם אם הרשות לא נותנת שירות כלשהו לא ניתן להפסיק לשלם את הארנונה", מסביר איצקוביץ.

על מי מוטלת הארנונה?

"הארנונה מוטלת על המחזיק בנכס - המשתמש ולא על הבעלים. כעקרון, גם פולש לנכס חייב בתשלום ארנונה".

על מה מוטלת הארנונה?

"הארנונה מוטלת על נכסים – כלומר, מבנים וקרקעות". 

 

 איך מוטלת הארנונה?

"הארנונה מוטלת בפעם אחת בתחילת שנת המס במסגרת שובר שנתי, אך במרבית הרשויות ניתנת האפשרות לשלם את הארנונה בשישה

 

 תשלומים דו חודשיים, ללא ריבית, רק בתוספת הצמדה. יש רשויות אשר מבקשות פריסה אחרת של תשלומים ויש לשים לכך לב".

האם ניתן לשלם את הארנונה מראש?

"ניתן לשלם את הארנונה מראש ובתשלום אחד. מרבית הרשויות אף נותנות על כך הנחה שהיא טובה יותר מהריבית שנותן הבנק על פיקדון".

איך מחושבת הארנונה?

"הארנונה מחושבת על בסיס מ"ר כפול תעריף. בעבר היה חיוב לפי עקרונות אחרים, כגון: מספר חדרים, מספר משאבות, אך משנת 1993 נקבע קריטריון אחיד של מ"ר".

איך נקבעת הארנונה?

"הארנונה מוטלת על ידי מועצת העירייה עוד בשנת המס הקודמת, במסגרת צו מיסים. צו המיסים כולל את העקרונות לפיהם מוטלת הארנונה בכל רשות ורשות. בישראל יש כ-250 רשויות מקומיות ולכל רשות צו ארנונה משלה. במסגרת צו הארנונה מוצגים תעריפי החיוב - הסיווגים - המבוססים על עקרון 'השימוש'. עוד במסגרת צו הארנונה נקבעת שיטת המדידה לפיה מודדת העירייה את הנכסים שבתחומה. מרבית הרשויות המקומיות מפרסמות את צווי הארנונה שלהן באתרי האינטרנט שלהן". 

אלו שיטות מדידה יש?

"יש רשויות המודדות את הנכסים בשיטת הנטו-נטו (כדוגמת תל אביב), ללא חישוב השטחים המשותפים ושטחי קירות הפנים והחוץ, ויש רשויות המודדות את הנכסים בשיטת הברוטו, כולל כלל השטחים".

אלו סיווגים יש?

"צווי המיסים כוללים סיווגים שונים כדוגמת 'מגורים', 'עסקים', 'בנקים', 'חברות ביטוח', 'תחנות דלק' וכיו"ב. יש אף סיווגים מוזרים כדוגמת 'דיר חזירים', 'משרדי ההתאחדות לכדורגל' ועוד".

מהו אישור חריג?

"רשות מקומית יכולה לפנות לשרי הפנים והאוצר ולבקש מהם להעלות או להפחית את הארנונה מעבר לשיעור ההעלאה הארצי".

האם ניתן לקבל הנחה בארנונה?

"אף אחד ברשות המקומית, כולל ראש העירייה, לא רשאי לתת הנחה בארנונה שאינה כתובה בחוק. יש להיזהר מהבטחות".

אילו הנחות יש?

"יש כל מיני סוגים של הקלות (פטורים והנחות) המתפזרים על מספר חוקים. יש הקלות סוציאליות שמוענקות לעיוורים, ניצולי שואה וכיו"ב. לעניין זה יש לעיין בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), ובצווי המיסים השונים. יש גם הנחות הקשורות למצב הנכס כגון: נכס ריק, נכס לא ראוי לשימוש וכיו"ב. יש הנחות לגופים ופעילויות שונות, כגון: נכסי מדינה, מוסדות מתנדבים לתועלת הציבור, בתי תפילה ועוד". 

 

 

 

מה דינו של נכס ריק?

"גם נכס ריק חייב בתשלום ארנונה, אך המחוקק אפשר לרשות המקומית לתת פטור לנכס ריק לתקופה מוגבלת בזמן. מרבית הרשויות אישרו הנחה של עד חצי שנה לנכס ריק, פעם אחת בתקופת הבעלות בנכס".

מי רשאי לנצל את ההנחה לנכס ריק?

"בהתאם לפסיקה, גם מחזיק בנכס, כדוגמת שוכר, רשאי לבקש פטור לנכס ריק ובעצם הוא מנצל את הזכאות העומדת לנכס ולבעליו".

מה קורה אם מוצאים טעות בחיוב?

"אם נמצאה טעות בחיוב הארנונה שנוגעת לזהות המחזיק, שטח הנכס, השימוש שנעשה בו והאזור בו הוא מצוי - אז ניתן להגיש בתוך 90 ימים השגה".

למי מוגשת ההשגה?

"ההשגה מוגשת למנהל הארנונה שהינו גורם המצוי בכל רשות מקומית והוסמך על ידי מועצת העירייה לדון בנושאי הארנונה הכללית ולהכריע בהשגות. מנהל הארנונה מחויב להשיב להשגה בתוך 60 ימים ואם הוא לא עושה כן רואים את ההשגה כאילו היא התקבלה".

וערר?

"ערעור על החלטת מנהל הארנונה יש להגיש בתוך 30 ימים ממועד קבלת התשובה להשגה, אל וועדת הערר לענייני הארנונה הכללית המצויה בכל רשות ורשות".

מה צפוי למי שלא משלם?

"הרשות המקומית מחזיקה בכלים מנהליים המאפשרים לה לגבות את הכספים על ידי הטלת עיקולים כספיים וביצוע עיקולי מטלטלין".

האם כדאי להיעזר במומחה לבדיקת חיוב הארנונה?

"חיוב הארנונה אמור להיות פשוט וברור במרבית המקרים, אך בחלק מהמקרים, כשיש ספק כלשהו, מומלץ להיוועץ עם גורם מומחה".

האם יש לנו דרך לצמצם את גובה הארנונה?

"הדרך לצמצם את הארנונה היא באמצעות בדיקת החיוב ובמידת הצורך הגשת השגות. מאחר והחיוב מתבסס על שטח, יש למדוד את הנכס ולבדוק את התעריף בצו המיסים של הרשות המקומית. יש עוד בדיקות שניתן לבצע, אך לשם כך לרוב נדרשת מומחיות מעבר להבנה בסיסית".