פרנסיסקו רודריגס, עובד קבלן שפוטר לאחרונה מטוויטר במסגרת מאסת הפיטורים בה נקטה החברה מאז שאילון מאסק רכש אותה, תובע את הרשת החברתית על כך שלא סיפקה לו הודעה מראש לפי החוק, לא שילמה לו את שכרו, הטבות וגם החזר הוצאות לפי החוק בקליפורניה, המחייב חברה שרוצה לבצע פיטורים המוניים להודיע להם על כך לפחות 60 יום לפני ביצוע ההחלטה. במקרה הזה טוויטר נתנה לעובדים יומיים בלבד.

חוקי העבודה, ביניהם גם הדרך המקובלת לפטר עובדים משתנה ברחבי העולם ממדינה למדינה. פירמת עורכי הדין הבינלאומית, DLA Piper, אשר לה שלוחה ישראלית תחת ניהולו של עו"ד ג'רמי לוסטמן ,מתייחסת לנושא פיטורים המוניים של חברות רבות בעת האחרונה. "יש צורך לקחת בחשבון את חוקי העבודה המשתנים בין מדינות וכמובן לוודא שהתאריך בו החברה מודיעה על פיטורי עובדים, לא ייפול על ימים לאומיים, תקופת חגים, וסופי שבוע", מסבירה עו"ד אוטה קרודוואגן, יו"ר, פרקטיקת תעסוקה בינלאומית ב DLA Piper. בארץ ובעולם, אלו חוקי העבודה הכי חשובים: 

 

 

 1. ארצות הברית – אין חובת שימוע

  עם זאת, על המעסיק לקחת בחשבון כי ישנם חוקי עבודה שונים בכל אחת מ- 50 המדינות, בהם גם חוקים התקפים לפיטורים. בפיטורים המוניים יש להוציא בשלב ראשון הודעה לכלל העובדים בה החברה מעדכנת כי צפויים קיצוצים בקרוב, תוך מתן הסבר לפיטורין. כעבור מספר ימים, הודעה אישית תשלח לעובדים שיושפעו מהקיצוצים בהם מצוין כי העסקתם בחברה הגיעה לסיומה. בנוסף, הודעה תשלח גם לעובדים שימשיכו לעבוד בחברה בה מוסבר כי הם לא יושפעו מהקיצוצים ומתן פרטי קשר למקרה ויש להם שאלות נוספות.

  עו"ד ג'ורגיה ג'ולינק, DLA Piper טקסס, מרחיבה: "ישנו חשש ממשי אצל חברות רבות כי ברגע שההודעות יצאו לעובדים, לא יהיה להם דרך להגן על עצמם. כך לדוגמא, עלולים להיות מקרים בהם עובדים יצרו קשר עם כתבים ויצאו לעיתונות ואף במקרים קיצוניים, לקחת איתם מידע מסווג וסודי של החברה. לכן, לאחרונה אנו רואים מגמה בה חברות רוצות לנתק מיד את הגישה למערכות המחשב ולמיילים, גם אם עדיין לא התקבלה החלטה סופית בדבר הפיטורים של העובד. פעולה זו נושאת סיכון רב הן מנקודת מבט משפטית והן מנקודת מבט של ניהול יחסי עובד-מעסיק".
 2. צרפת: אסור לדבר על פיטורים בטרם זימון לשימוע

  חל איסור על מעסיקים לנהל שיחת פיטורים עם עובד טרם הזמינו אותו לשימוע, בעוד שהזימון לשימוע עצמו צריך להימסר במכתב מודפס ובנוסח המקובל על פי החוק. בשימוע, המעסיק אינו יכול להגיד כי העובד יפוטר, אלא, כי העסקתו בחברה נבחנת. לאחר מכן יוכל המעסיק להזמין את העובד שוב לשיחת פיטורים בו יודיע לו על סיום העסקתו. בין כל שלב בתהליך פיטורי העובד, על המעביד לחכות לפחות 2 ימי עסקים.

  במדינות מסוימות ייתכן שיש למעסיק חובת ייעוץ קולקטיבי הכולל פגישה עם נציגי איגודי עובדים או נבחרי עובדים ששוקלים אתו את ההחלטה את מי לפטר, מסבירה עוה"ד הלן בוגארד, שותפה ב DLA Piper אמסטרדם. 

   

   

 3. בריטניה: פיטורים המוניים מחייבים את ועד העובדים

  אם חברה או ארגון מעוניינים לפטר עשרים עובדים ומעלה, עליהם לערב את ועד העובדים, או לחילופין, שהעובדים ימנו נציג מטעמם, אשר יוכל לערער על ההחלטה.
 4. אירלנד: פיטורים המוניים מחייבים הודעה מראש של 30 ימים

  אם מעסיק מעוניין לפטר למעלה משלושים עובדים, עליו להודיע לרשויות על רצונו 30 ימים טרם הפצת הודעות הפיטורים לעובדים. ​​במידה ולא יעשה זאת, הפיטורים יעמדו בספק והחברה או הארגון עלולים לעמוד לדין פלילי. במקרים בהם חברה מפטרת עובדים רבים עקב שינוי במצב הכלכלי המביא לקיצוצים הכרחיים, ישנם כללים ברורים: 

 5. גרמניה, הולנד וצרפת - בחירה חברתית

  המעסיק יבחר את מי לפטר על ידי "בחירה חברתית" ולא על סמך ביצועי העובד. משמע, העובדים יקוטלגו על בסיס הקריטריונים הבאים: ותק, גיל ומספר התפקידים בהם עסק בחברה כאשר על סמך נתונים אלו ההנהלה תוכל לקבל את החלטתה. 

 6. סין - פיטורין מיידיים

  מעסיק רשאי לסיים חוזה עבודה ללא הודעה מוקדמת ושימוע במידה והעובד אינו עומד בתנאי העסקה; מפר באופן מהותי את הכללים והתקנות של המעסיק; מפר את חובותיו וגורם כך נזק מהותי למעסיק או הקים יחסי עבודה עם מעסיק אחר המשפיעים באופן מהותי על השלמת משימותיו מול המעסיק המקורי. בנוסף, פיטורין ללא שימוע יהיו תקפים גם במקרה ועובד יטעה, יכפה או ינצל את המעסיק על מנת לגרום לו לשנות או לתקן את חוזה העבודה ואם שיקר או הסתיר מידע לגבי עברו הפלילי.  

  הודעה מוקדמת תינתן בכתב 30 יום לפני מועד הפסקת העבודה במידה והעובד אינו יכול לעסוק בעבודתו המקורית או בעבודות אחרות שסידר לו המעביד עקב מחלה או פגיעה; העובד נמצא לא כשיר לאחר תקופת הכשרה או שינוי מהותי בנסיבות שעל בסיסן נחתם החוזה. לחילופין, למעסיקים ישנה אפשרות לשלם לעובד שכר חודשי מלא במקרה ולא מעוניין שהעובד ימשיך לעבוד במשך תקופה זו. בנוסף, נשים ובני נוער זכאים להגנה מיוחדת על פי חוק, כאשר חברה או ארגון יוצאים בפיטורים המוניים. 

   

   

   
 7. ישראל: שימוע הוא הליך חובה

  "חוקי העבודה אינם מעגנים את זכותו של עובד לשימוע בטרם יפוטר, וחובת השימוע היא יציר הפסיקה ולא יציר החוק. מפסיקת בתי הדין עולה, כי יש לקיים שימוע לעובד בטרם יפוטר אף במקרה של צמצומים במקום העבודה והפרת חובה זו גוררת פיצוי כספי", מסבירה עו"ד מיטל דולב בלט מחשבים, קבוצת גיידליין. "לעתים, לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, עלול בית הדין לבטל את פיטורי העובד ולבקש לאכוף את חוזה העבודה. אין הליך מוסדר לשימוע, אבל מטרתו היא קבלת החלטה עניינית ומושכלת, ולכן המעביד חייב להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו בפתיחות, הגינות ותום לב על מנת שהעובד יוכל ליתן את תגובתו להן, תוך ציון נקודת מבטו, ובעיקר על מנת שיוכל לנסות לשכנע את המעסיק לשנות את דעתו. הזימון לשימוע,  טענות המעביד והשימוע עצמו יועלו על הכתב והעתק יינתן לעובד. המעסיק מחויב בהודעה מוקדמת, מכתב סיום העסקה ופיצויי פיטורין לעובדים שעבדו מעל שנה אחת, שדחיית מועד התשלום שלהם הוא בגדר הלנת שכר, הכוללים פדיון ימי חופשה, חלק יחסי בדמי הבראה ופדיון ימי מחלה במידה ומאושר בהסכם קיבוצי עם העובד".