בעיצומה של מלחמה וימים קשים מנשוא, ברור לכולנו שהשגרה חייבת להימשך עד כמה שניתן, למען שפיותנו הנפשית ולא פחות חשוב: בטחוננו הכלכלי. אבל מה לגבי אלו שאמורים להמשיך לעבוד מתשע עד חמש כרגיל,  גם כשהעולם סביבם הוא הכל חוץ מרגיל? אזעקות שלא נגמרות, ילדים בבתים בלימודים מרחוק ולא פעם גם בן.ת זוג שהוקפצו למילואים: האם העובדים מחויבים להסתער, גם בזמן מלחמה? ומה הם הזכויות שלנו בימים אלו?  עו"ד ערן שוהם, שותף מנהל במשרד דפנה שמואלביץ ושות' העוסק בדיני עבודה, עם כמה מהשאלות החשובות ביותר. 

 1. האם מותר להכריח אותי לצאת לחופשה כפויה עקב המצב הביטחוני?
  מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה כפויה, וזאת ככל שצבורה לעובד מכסת חופשה ובתנאים הקבועים בחוק. בהתאם לחוק חופשה שנתית, על חופשה בת 7 ימים או יותר על המעסיק להודיע לעובד לפחות שבועיים מראש. על חופשה קצרה משבעה ימים על המעסיק להודיע זמן סביר מראש (זמן מקובל הוא 48 שעות מראש לכל הפחות). מעסיק שעקב המצב הביטחוני מחליט שלא להפעיל את עסקו, בהחלט יכול להוציא את העובד לחופשה בהתאם לכללים האמורים. ימי החופשה ינוכו ממכסת החופשה של העובד וישולמו לו דמי חופשה (שכר רגיל). עובדים שלא צבורה להם מכסת ימי חופשה, הרי שימי החופשה הכפויה יהיו על חשבון המעסיק ( אלא אם הוסכם בין הצדדים שהעובד ייכנס ליתרת חופשה שלילית). 
 1. האם מותר לקצץ במשמרות שלי?
  עובדים המועסקים במשמרות קבועות, המעסיק לא רשאי לקצץ להם באופן חד צדדי את שעות המשמרת. לעומת זאת, אם המשמרות של העובד אינן בהיקפים קבועים ומשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי העבודה, קיצוץ זמני בהיקף המשמרות בשל המצב הביטחוני, לא ייחשב כשינוי בתנאי העבודה, ואינו מחייב את הסכמת העובד.  
 1. לא הגעתי לעבודה בשל ההפגזות, האם מותר לפטר אותי?
  בהתאם להוראות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מהעבודה כיוון שנמנע ממנו להגיע לאור הנחיות שהוצאו בשל המצב המיוחד בעורף. כך גם אסור למעסיק לפטר עובד שלא הגיע לעבודה עקב סגירת מוסד החינוך של ילדו שגילו נמוך מ-14 (ההגנה ניתנת לאחד ההורים בלבד), אלא אם היה במקום העבודה סידור נאות להשגחה על הילד. לעומת זאת, אם היעדרות העובד הינה בשל חשש אישי של העובד, שלא נבע מהנחיות פיקוד העורף, היעדרותו עלולה להיחשב כעבירת משמעת. 
 1. גויסתי למילואים בזמן החופשה. האם ימי המילואים באים על חשבון החופשה?
  בהתאם לחוק חופשה שנתית, ימי מילואים אינם באים על חשבון החופשה השנתית לה זכאי העובד.
 1. בן/בת זוגי גויס.ה למילואים ואני עם ילדים קטנים. האם יש חובה להגיע לעבודה?
  עובד או עובדת שבן/בת זוגה נמצא בשירות מילואים, רשאית להיעדר ממקום העבודה שעה ביום, ככל שמתקיימים התנאים הבאים: שירות המילואים של בן הזוג הוא לפחות 5 ימים רצופים; העובדת מועסקת במשרה מלאה; לעובדת יש ילד שטרם מלאו לו 13 שנים המתגורר עמה; העובדת הודיעה למעסיק על מימוש הזכות והציגה לו אישור לגבי שירות המילואים של בן זוגה. המשמעות היא שהעובדת זכאית לעבוד שעה פחות ביום, ללא פגיעה בשכרה. 
 1. המעסיק דורש שאעבוד היקף גבוה יותר של שעות נוספות, כדי להשלים עבודה של עובדים שגויסו למילואים. האם אני חייב.ת לעשות זאת?
    התשובה תלויה בהסכמות בין הצדדים בהסכם העבודה. אם יש הסכמה שהעובד יבצע שעות נוספות לפי צרכי העבודה, המעסיק רשאי לדרוש ממנו להגדיל את ההיקף לאור היעדרות עובדים אחרים (ואף ניתן היתר כללי במשק, קצוב בזמן, המגדיל את היקף השעות הנוספות המותר). כמובן שעל המעסיק גם לשלם לעובד בהתאם. לעומת זאת, אם ישנה הסכמה ברורה ומפורשת בין המעסיק לעובד שהעובד לא יעבוד שעות נוספות או יעבוד שעות נוספות בהיקף מוגדר, על המעסיק לקבל את הסכמת העובד לשינוי בהיקף השעות הנוספות.