התנועה על הכביש דלה והיא מעידה על דבר אחד בטוח: אנשים נשארים בבית. מבודדים, מסוגרים, חולים בעצמם במסגרת ההדבקה ההמונית והמהירה, נעים בין בידוד של ילד אחד לשני ודומה שאנחנו "מבלים" את חיינו לאחרונה סביב הודעות הווטסאפ הכיתתיות שמבשרות מי היום התורן שנשאר בבית. 

בשבועות האחרונים התחלואה עולה ועולה, והשאלה הנשאלת היא מה הן הזכויות שמגיעות לנו מהמעסיקים בזמן ימי הבידוד? בשבוע שעבר, הציגו באוצר את הפתרון שלהם לבעיית ימי הבידוד שמשביתה את המשק בגל החמישי ומקשה על המעסיקים לצלוח את התקופה הקשה. במתווה המוצע לעצמאיים, כך למשל, אלו צפויים לקבל החזר על שלושה ימי בידוד, ובחודש ינואר ישופר המתווה באופן זמני והעצמאיים יקבלו 4 ימי בידוד. אולם הצעה זו נדרשת חקיקה ומתווה זה אינו סגור נכון לכתיבת שורות אלו. ומה לגבי השכירים ומה המצב הידוע כרגע במדינה בכל הקשור לזכויות העובדים? פנינו לעורכות הדין ענת רותם ומאי מאור, מהמחלקה המשפטית במעוף המשאב האנושי, שמספקת שירותי גיוס והשמה ומיקור חוץ (אאוטסורסינג) למגוון פעילויות ופרויקטים, ולעו"ד הילה אראל שמש, מומחית לדיני עבודה, שיעשו לנו קצת סדר בבלגן:

 1. מתי עובדים זכאים לתשלום ממעסיקם?

  ככלל, עובד שנכנס לבידוד זכאי לתשלום מהמעסיק החל מיום הבידוד השני  (אלא אם לעובד יש הסדר מיטיב, לפיו הוא זכאי לתשלום דמי מחלה החל מיום המחלה הראשון), וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
  א. העובד נעדר מהעבודה בשל חובת הבידוד;
  ב. העובד שהה בפועל בבידוד;
  ג. העובד מסר דיווח למשרד הבריאות.

  **אם המתווה החדש ייכנס לתוקף, השינוי בחוק מדבר על כך שהעובד יהיה זכאי לתשלום החל מיום הבידוד הראשון.

 2. עד מתי חלה הזכאות? 

  הזכאות לדמי בידוד הוארכה עד ליום 28.2.2022.

 3. מי זכאי לדמי בידוד?

  כל עובד (לרבות זר או פלסטיני) ששהה בבידוד מחשש להידבקות; או מחמת שנאלץ להישאר עם ילדו שנדרש לבידוד (עד גיל 16 או שהילד עם מוגבלות ונזקק לסיוע אישי) יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד עבור ימי ההיעדרות (ובתנאי שהוא או ילדו לא חזרו מחו"ל בנסיעה פרטית). העובד ימסור למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו וימציא למעסיק העתק מהדיווח וימסור טופס הצהרה לפיו אין לילד הורה אחר שנעדר מעבודתו בתקופה זו לשם השגחה על הילד.

 4. מי לא זכאי לתשלום?

  * עובד שדיווח למשרד הבריאות על הבידוד באיחור - יהיה זכאי לתשלום עבור ימי הבידוד עד 4 ימים רטרואקטיבית בלבד מיום הדיווח.
  * עובד אשר נדרש לשהות בבידוד עקב נסיעה פרטית לחו"ל - אינו זכאי לדמי בידוד.
  * עובד בבידוד בגין היותו חולה מאומת – אינו זכאי לתשלום דמי בידוד, אלא זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק (בהתאם לימי המחלה הצבורים לזכותו).
  *מי שעובד מהבית, ובפועל עובד במהלך ימי הבידוד יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה רגיל עבור ימים אלה.
 5. מהו גובה התשלום עבור ימי הבידוד?

  התנאים הבאים יזכו את העובדים בדמי בידוד מלאים (100% משכר העבודה הרגיל למעט יום הבידוד הראשון):
  א. מחלים/מחוסן (המחויב בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות);
  ב. עובד שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן;
  ג. עובד השוהה בבידוד עם ילדו (עד גיל 16) שחלה עליו חובת בידוד (ובלבד שהילד אינו חולה מאומת). התשלום כפוף למסירת הצהרה למעסיק בנוסח הקבוע בחוק, ובכפוף לדיווח למשרד הבריאות.
  ד. עובד שחלה עליו חובת בידוד עקב טיסה מטעם המעסיק.
  ה. עובדים שאינם מחוסנים ו/או מחלימים (למעט מי שלא התחסן עקב מניעה רפואית) - יהיו זכאים רק ל-75% מהשכר הרגיל.

 6. מהי תקופת הזכאות לתשלום עבור ימי הבידוד?

  התקופה המזכה עובד בתשלום דמי בידוד היא תקופת הבידוד המזערית בלבד. כלומר, תקופת הזכאות לתשלום דמי בידוד תהיה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים תקופת הבידוד. למשל, אם כרגע זמן הבידוד המינימלי הוא עשרה ימים, מעבר לכך – לא תהיו זכאים לתשלום.
 7. האם ינוכו מהעובד ימי המחלה עקב ימי הבידוד?

  נכון להיום, המעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד ועד למקסימום 3 ימי מחלה (אפילו אם העובד נעדר מעבר ל-3 ימים).אם אין לעובד יתרת ימי מחלה הצבורים לזכותו – המעסיק רשאי לנכות את ימי היעדרות מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.
  אם העובד יסיים לעבוד בטרם יצבור את ימי המחלה הנדרשים – המעסיק רשאי לנכות מצבירת ימי החופשה של העובד (במידה ולא נשארה יתרה, לא ניתן לחייב את העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו).

 8. מועד התשלום

  אם העובד מסר את העתק הדיווח על חובת הבידוד לפחות 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, דמי הבידוד ישולמו במועד השכר החודשי. אם מסר מאוחר יותר, ישולמו דמי הבידוד במועד הבא לתשלום השכר.

 9. תשלום לעובד שעתי או יומי

  עובד יומי או שעתי יהיה זכאי לתשלום לפי מספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו אילו היה חולה.

 10. זכאות הורה הנאלץ לשהות עם ילד בבידוד או חולה מאומת:

  עובד (אף שלא חלה עליו חובת הבידוד) אך נעדר מהעבודה לצורך ליווי ילדו המחויב בבידוד (עד גיל 16 או ילד עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי), יהיה זכאי לדמי בידוד מלאים (בשיעור 100% מהשכר הרגיל, בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:
  א.. העובד אינו חולה מאומת ולא חלה עליו חובת בידוד בשל חזרה מחו"ל;
  ב. העובד דיווח על הבידוד של ילדו למשרד הבריאות והמציא אישור על כך למעסיק;
  ג. העובד מסר למעסיק הצהרה בהתאם לנוסח הקבוע בחוק, לפיה אין לילד הורה אחר הזכאי לדמי בידוד;
  ד. ככל שבמהלך תקופת הבידוד הילד יתברר כחולה מאומת (או שמלכתחילה העובד נעדר מהעבודה עקב מחלת ילדו), העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין מחלת ילד בהתאם לחוק ובהתאם לימי המחלה הצבורים לזכותו. 
 11. שיפוי המעסיק

  מעסיק ששילם דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של עובד בבידוד יהיה  זכאי להחזר מהמוסד לביטוח לאומי החל מיום הבידוד השני. עבור היום השני יהיה זכאי ל- 100% החזר מהסכום ששילם. החל מיום הבידוד השלישי ואילך, יהיה זכאי להחזר חלקי לפי כמות העובדים שמעסיק: עד 20 עובדים יהיה זכאי להחזר של 75%, מעל 20 עובדים יהיה זכאי להחזר של 50%. השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד. לקבלת ההחזר על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.

 12.  

  עונשין

  אי תשלום דמי בידוד מזכה את העובד בהגשת תלונה ליחידת האכיפה או הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.  **האמור מתייחס לעובדים שכירים בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית/האמור מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.