אי מנהלים הסדרי ראייה כשאחד ההורים מתגורר באזור מסוכן, ומה הם הקונפליקטים שהורים גרושים עלולים להיתקל בהם בזמן המלחמה? עו"ד רות דיין וולפנר, מומחית לדיני משפחה, עם מדריך קצר.

לפי הסכם הגירושין הילדות שלי אמורות לשהות עם אביהן בחלק מימי השבוע. הוא גר בדרום, באזור מוכה טילים, ואני חוששת. האם אפשר להימנע מקיום הסדרי הראיה בתקופה זו?

"ראשית, יש לפנות לאב ולשוחח עמו בעניין זה. גם אם אינכם מנהלים כל תקשורת, בשעת מלחמה יש להניח בצד את הכעסים ולנהל תקשורת לטובת הילדים, על מנת למצוא פתרון שיאפשר מפגשים של הילדות עם אביהן, אבל בה בעת ימנע את חשיפת הילדות לאזור מסוכן יותר. אם לא ניתן להגיע להסכמה כלשהי והאב מתעקש לקיים את הסדרי ראיה אצלו, על אף המצב הביטחוני, עומדות בפניך שתי ברירות – להגיש בקשה בהולה לבית המשפט, או לא לאפשר את קיום הסדרי הראיה. הסדרי ראיה שנקבעו בהסכם או בהחלטת בית משפט ניתנים לאכיפה באמצעות משטרת ישראל, אולם סביר להניח שלא יאכפו זאת בחוסר תום לב, דווקא בתקופה זו".

ילדיי מתגוררים עם אמם באשדוד בבניין שאין בו מקלט וממ"ד. ביקשתי שהם ישהו אצלי בתקופה הקשה הזאת באופן רצוף ולא רק בהסדרי הראיה, אולם האם מסרבת. מה אני יכול לעשות?
"מומלץ בכל זאת לנסות ולשכנע את האם להסכים להסדר כלשהו, שיאפשר לילדים לשהות במקום מוגן יותר בתקופה זו. בהיעדר כל הסכמה, ומאחר שהמשמורת אצל האם, מומלץ להגיש בקשה בהולה לבית המשפט. באופן מעשי, גם בקשות בהולות לבית המשפט אינן מתקבלות באופן אוטומטי ותתבקש תגובת האם. בינתיים, ועד קבלת החלטה, אולי תסתיים המלחמה".

הילדות היו אצל אביהן בתל אביב במשך שבוע, והוא מסרב להחזיר אותן אלי לאשקלון בטענה שאני מתגוררת בטווח הטילים, מה אני יכולה לעשות?
"נראה שהאב פועל מתוך חשש לילדות, ואולי כדאי לגלות גמישות ולנסות למצוא פתרון מוסכם. מאחר ולא מתקיימים לימודים בתקופה זו  באזורים המסוכנים, והשהות בתל אביב בטוחה יותר, הרי שאם לא נשקפת לבנות סכנה מעצם השהות עם האב, כדאי לשקול שוב את הצעתו. באופן פורמלי, האב אינו יכול להחליט על דעת עצמו שלא להשיב את הבנות, ותוכלי לנסות להיעזר במשטרת ישראל לצורך השבתן".

בעלי רוצה לקחת את הילד לחו"ל בטענה שלא בטוח בישראל ואני לא מוכנה. מה אני יכולה לעשות?
"בהיעדר הסכמה מצדך, בעלך יוכל להגיש בקשה לבית המשפט שיאשר את הוצאת הילד מהארץ ואת תוכלי להגיש את התנגדותך".

באילו מקרים בית המשפט מתערב?
"בכל מקרה בו אין הסכמה בין ההורים, או שאחד מההורים סבור שההסכמות הקיימות מסכנות את הקטין או אינן עולות בקנה אחד עם טובתו".