סלימאן אל-שאפעי

כל הכתבות של סלימאן אל-שאעפי, כתב בעזה לחדשות 2 | mako

11 5 4 3 2 1