פרשת השבוע של הרב גלויברמן (צילום: ספורט 5)
פרשת השבוע של הרב גלויברמן | צילום: ספורט 5

לאחרונה מדברים כולם על אחדות העם. אולם לאחר הימים הנוראים - ראש השנה ויום הכיפורים, בהם חשנו וראינו כיצד כל עם ישראל באמת מאוחדים בבתי הכנסת בתפילות המרגשות, ללא הבדלים בין עדות ומגזרים. וכיצד כולנו מקבלים עול מלכות שמים, ומבקשים מאלוקים שיברך אותנו בשנה טובה ומתוקה, אנחנו מבינים שהמאחד בינינו רב על המפריד. רק שאנחנו צריכים לדאוג לתחזק את האחדות הזאת גם במהלך השגרה, במשך השנה כולה, ולא רק בימים הנוראים שהם מרוממים את האדם ומביאים אותו לחשבון נפש.

הנה אנחנו מגיעים לחג הסוכות, חג שמגלה את האחדות שבה היינו בימים הנוראים, וזה מתבטא בין היתר באמצעות מצוות נטילת ארבעת המינים. הלולב, האתרוג, ההדס והערבה. חז"ל אומרים  שארבעת המינים מייצגים את כל ארבעת הסוגים שיש בעם ישראל. האתרוג - יש בו טעם ויש לו ריח, כנגד מי שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. הלולב - יש בו טעם אך אין לו ריח, כנגד מי שיש בו תורה, אך אין לו מעשים טובים. ההדס - יש בו ריח ואין לו טעם, כנגד בעלי מעשים טובים, אך לא למדנים. הערבה - אין בה לא טעם ולא ריח, כנגד אנשים שאין בהם כלום ר"ל, לא תורה ולא מעשים טובים. אולם, דווקא עם הפסיפס והתמהיל הזה שיש בעם ישראל, ללא הבדלים, כולם חשים בחג הנפלא הזה בנים לאלוקים ומתאחדים באותה הסוכה - סוכות האחווה.

בכך הקב"ה מגלה שיש בכל אחד שייכות לעם ישראל ולתורת ישראל, גם אם היא לא נראית וגלויה לעין. עלינו לדעת למצוא את המכנה המשותף המחבר בינינו ולא את המפריד, ובכך להביא לאחדות ולמצב של - אגודה אחת, בדיוק כמו ארבעת המינים שנאגדים יחד.

חַד וְחָלָק: אֵין שִׂמְחָה כְּשִׂמְחַת הַנִּצָּחוֹן.