פרשת השבוע של הרב גלויברמן (צילום: ספורט 5)
פרשת השבוע של הרב גלויברמן | צילום: ספורט 5
אחד הטעמים לאכילת מאכלות אסורים הוא, היות והמאכלים שאנו אוכלים נעשים לדם ולבשר מבשרנו, המאכל מתעכל בגוף ונעשה חלק בלתי נפרד מהאדם שאכל את המאכל. לכן, זה משפיע על כל מערכות גופו, ומכיוון שהגוף והנפש קשורים יחדיו, הרי שלבסוף זה גם משפיע על התכונות הנפשיות, על מידותיו ואף על המחשבות שלו. בפרשת השבוע 'שמיני' עורכת התורה רשימה מפורטת של מינים מותרים ואסורים באכילה, בשרצים בבהמות ובעופות. אחד העופות הטמאים הוא עוף השלך. ומדוע נקרא השלך בשם זה דווקא – היות והוא ושולה דגים מן המים וטורף אותם. בתלמוד מסופר שכאשר רבי יוחנן היה רואה את עוף השלך, היה אומר את הפסוק בתהילים: "מִשְׁפָּטֶךָ תְּהוֹם רַבָּה". כאשר אלוקים דן את הדגים וגוזר מוות על חלק מהם, הוא שולח את השלך לבצע את גזר הדין. ולכן משפטי אלוקים נמצאים אפילו בתהום הים גם לכל מי שחי מתחת למים ולא רק על הארץ. מכאן אנו למדים בעצם  שהבורא יתברך משגיח על כל נברא ונברא. רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל אומר: לא רק על האדם משגיח אלוקים באופן פרטי, אלא גם על יתר הבריות ואף על הצומח. אפילו עלה נידף ברוח מתעופף על פי השגחתו של הא-ל.

חד וחלק: אֱכֹל בִּשְׁבִיל שֶׁתִּחְיֶה וְאֶל תִּחְיֶה בִּשְׁבִילְךָ לֶאֱכֹל