sportFive1369272 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

סוגיית הפחתת הנקודות והרצון של ההתאחדות לכדורגל להחזירן מתפתחת גם למקום פחות נעים עבור ההתאחדות ובראשם היועץ המשפטי, עמית פינס ותובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן. בעקבות תלונות שהגיעו לרשם העמותות על דרישת ההתאחדות לשנות את ההחלטה שלה עצמה על הפחתת הנקודות, נבדק ברשם העמותות מה הוביל לשינוי של 180 מעלות בתוך מספר ימים.

אחת התלונות שהועברו לרשם היא העובדה שההתאחדות החליטה להצטרף לערעור אחרי הורדת הנקודה למכבי חיפה, ולא לפני כן בעונשי הפחתת הנקודות שספגו קבוצות כמו בני סכנין, בית"ר ירושלים והפועל ת"א. הגבלה משמעותית של ארגז הכלים של בית הדין המשמעתי ודריסת ועדות, בטח וועדת תקנון של ההתאחדות לכדורגל הם דברים שמפריעים לרשם העמותות, שהתיק האחרון שדנה בו וקשור לכדורגל היה קשור לבני ריינה ולעובדה שלא פעלה כפי שנדרש.

ההתאחדות היא, כידוע, עמותה, ומבחינת רשם העמותות אסור שהחלטות יתקבלו בשל לחץ ציבורי או פוליטי, בטח כזו שיש לה השלכות ניהוליות וכלכליות על כך כך הרבה גורמים בעמותה. "הדבר הכי אלמנטרי היא שלפני שמקבלים החלטות שונות ב-180 מעלות בתוך כמה ימים היא שהנהלת העמותה תתכנס ותצביע בנושא", אמר חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

אגב לא מזמן ולראשונה אחרי תקופה ארוכה בחרה ההתאחדות לכדורגל מזכירות שתפקידה במתכונת מצומצמת לקבל החלטות בצורה נוחה יותר, אבל גם לשם ההחלטה של ההתאחדות להצטרף לרצון הקבוצות לא הובאה. יתרה מכך, חברי הנהלה בכירים ובינהם גם חברי מזכירות כמו אבי לוזון טענו כי ההחלטה כובלת את ידי הדיינים ודרישתם לשנות כעת את ההחלטה אותה התובע והיועמ"ש ביקשו היא טעות וספק אם חוקית.

בתקנון של עורכי הדין נקבע בסעיף 15 בעניין טיעון נגד כשרות הסכם: "עורך דין שערך מסמך או השתתף בעריכתו או שטיפל בעסקה או שהשתתף בטיפול בה, לא יטען לאחר מכן נגד כשרות המסמך או העסקה ולא ייצג אדם שעניינו מחייב, באופן סביר, טענה כאמור. היועמ"ש והתובע הם שומרי הסף, עצמאיים בשיקול דעתם ואי אפשר לכפות עליהם לעשות משהו שהם לא מאמינים בו. שניהם במבחן גדול", אמר גורם בבית הדין.

לדעת משפטנים, כרגע ישנה הפקרה של בית הדין המשמעתי ודייניו וזאת אחרי שבית הדין הקשיב לתובע ונענה לבקשותיו, ומימש את הלכת ביה"ד העליון באשר להפעלת תנאי. לדעת חברי הנהלת ההתאחדות, אם אכן יחתמו עורכי הדין פינס וברגמן על הערעור יהפוך בית הדין המשמעתי לבלתי רלוונטי, אך לא רק הוא, אלא גם תפקיד התובע שבית הדין לא יוכל יותר להקשיב לבקשותיו, מחשש שלאחר מכן יצטרף לערעור על עונשים שנפסקו כנגד נאשמים שהוא עצמו ביקש.

מתוך כוונה אמיתית לקבל תשובות מההתאחדות, גוף שחי על הקצבות ציבוריות– להתנהל בשקיפות כלפי אותו ציבור שמממן אותו ואת הכדורגל הישראלי, ביקשנו מספר פעמים את תגובתם של עמית פינס וגלעד ברגמן לשאלה מי קיבל את ההחלטה להצטרף לערור והאם מדובר בשניהם, אבל הם לא הגיבו עד מועד זה.

תגובת ההתאחדות לכדורגל: "מאסנו באיומי הסרק של מתוסכלים שמוכרים לנו היטב. חבל שיש מי שמתעקש לתת להם מקום למרות אפס עשייה וכזבים למכביר. גם הפעם לא יהיה דבר. כרגיל".