שריטה בחדשות היא תוכנית סאטירית ואין לייחס לתכנים בה משמעויות אחרות. אין בכוונת התכנים המובאים בתכנית לפגוע או להשפיל.

לכל הפרקים של שריטה בחדשות