בין מגוון הרפורמות והצעדים המקודמים תחת חוק ההסדרים, צפוי לעבור תיקון שעלול לפגוע משמעותית באינטרס הסביבתי-ציבורי: היועצים הסביבתיים מטעם המשרד להגנת הסביבה, אשר מגישים את חוות דעתם בוועדות התכנון, כבר לא ישתתפו באותן ועדות. במקומם צפויים להשתתף יועצי סביבה פרטיים, אשר נשכרים למטרת הוועדה בלבד.

התיקון מובא במסגרת הפרק בחוק שנוגע בקידום תשתיות לאומיות. בפרק זה משרד האוצר מבקש, בין היתר, לשנות את חוק התכנון והבניה ככה שנציגי המשרד להגנת הסביבה לא יותרו להשתתף בוועדות בכדי לקצר הליכים בירוקרטיים. אנשי משרד להגנת הסביבה טוענים כי בפועל מדובר בשלילת יכולתם להגן על האינטרס הסביבתי-ציבורי, ובו בעת להגדיל את כוחם של בעלי אינטרסים מסחריים בוועדות. הם הסבירו שהשילוב של נציג מטעם השרה בוועדות, יחד עם נציגות הדרג המקצועי, מאפשר את היכולת להעמיק בחוות הדעת של המשרד בנושאי תכנון. עוד הדגישו במשרד כי ישנה סכנה בהסתמכות על יועצים חיצוניים, שאינם עובדי מדינה, ומועסקים באופן שעלול לייצר בקרבם חשש למקור הפרנסה. לפי אנשי המשרד, אותם יועצים ירגישו מחויבים יותר לוועדה ששוכרת את שירותיהם ומעוניינת בקידום תכניות בנייה, מאשר לתפקידם בוועדה שמטרתו הצבת חסמים הנדרשים לשם ההגנה על הסביבה.

סיקור N12

”משמעות התיקון שקודם, ללא כל התייעצות עם המשרד, היא הותרת מערכת התכנון ללא איזונים ובקרות מקצועיים, ללא מערך הדרוש לבחינת ההיבטים הסביבתיים, והותרת שיקולים סביבתיים ושיקולים של בריאות הציבור ללא מענה מספק“, נמסר מטעם המשרד להגנת הסביבה. עוד הוסיפו כי: ”התיקון יפגע ויחליש את המענה הסביבתי והמענה לבריאות הציבור בהליכים התכנוניים, וזאת דווקא בעידן של מודעות מוגברת לסוגיות אלה, כחלק מההיערכות הגלובלית והמקומית בעידן של משבר האקלים“. כמו כן, מציינים במשרד כי הנציג המקצועי בוועדה מגיש את חוות הדעת של המשרד לאחר שכלול של אינטרסים רבים, ולעיתים מנוגדים, המגולמים במגוון אגפי המשרד - חוות דעת מאוזנת לטובת האינטרס הציבורי, באופן שיועץ חיצוני לא יכול לשקלל.

גם השרה והמנכ"ל נגד התיקון לחוק

גם השרה עידית סילמן ומנכ“ל משרדה גיא סמט הביעו את חוסר שביעות רצונם מהחוק שעלה על שולחן, והשניים פנו לשר האוצר ולגורמים המקצועיים בדרישה לבטל את הסעיף. מטעמם נמסר כי מתקיים משא ומתן בנושא. ”הוצאת המשרד להגנת הסביבה מתפקידו של יועץ סביבתי מכל ועדות התכנון תפגע קשות בציבור. עד היום, היועץ הסביבתי שקל רק שיקולים שנוטים לטובת הסביבה ובריאות הציבור. מעתה, כשהוא כפוף למנהל התכנון, ישנה סכנה שישקול גם שיקולים אחרים“, אמר מנכ"ל המשרד גיא סמט.

גיא סמט (צילום: חיים צח, לע"מ)
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה גיא סמט | צילום: חיים צח, לע"מ

השינויים המוצעים בחוק ההסדרים הם חלק מניסיון לגיטימי על פניו, לייעול המערכות ולהסרת חסמים בירוקרטיים. במשרד מציינים כי הם היו מצויים בחודשים האחרונים בהליך הידברות עם משרד האוצר לצורך הסכמה על מתווה שייאפשר ייעול שכזה, תוך כדי שמירה על האינטרס הסביבתי - תהליך שלא קיבל התייחסות בהצעת חוק ההסדרים. הפתרון המסתמן היה שילובם של יועצים פרטיים, שאינם עובדי מדינה, בוועדות מטעם ובפיקוח המשרד. כך קיוו במשרד לשמור על מעורבותם תוך עקיפת אתגר המחסור בכוח האדם שעיכב חלק מההליכים. ”השרה להגנת הסביבה עידית סילמן פנתה בנושא לשר האוצר ואנו מוכנים לכל הסדר שיסיר בירוקרטיה, אבל ישמור על הציבור והסביבה“, ציין סמט.

רכס לבן, הרי ירושלים (צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע)
ינתנו היתרי בנייה בעזרת חוות דעת מוטה? שטחים טבעיים בישראל | צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

מול העובדה הזו קשה שלא לתהות אם אכן המטרה היא רק ייעול וטיוב המערכת, או שמא מדובר בניסיון להסיר מהדרך את מי שנתפשים כ"מכשול" ביישום תכניות הבנייה. בדומה לתפקידם של יועצים המשפטיים, אשר בימים אלה גם תכליתם מוטלת בספק בפי גורמים רשמיים, תפקידם של היועצים הסביבתיים הוא לסמן את גבולות הגזרה בהיבט הסביבתי. הם חווים את דעתם המקצועית, שלרוב גם מגובית במחקרים, וטוענים אילו החלטות עלולות להווה פגיעה בלתי מידתית בסביבה, באופן שפוגע בציבור. חוות דעתם המקצועית אינה מחייבת, יש לציין, ובכל זאת, גם אותה רוצים להחליף.